AREOPAG ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 2022

Data wydarzenia: 
21 Grudzień 2022 (środa)

Kontynuując nasze działania mające na celu budowę zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł oraz niezbędnych inwestycji w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji konferencji AREOPAG ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 2022

21 grudnia 2022 r. 
Towarowa Giełda Energii/GPW (sala Imperium, ul. Książęca 4)

Wydarzenie jak corocznie jest nieodpłatne dla uczestników zgodnie z regulaminem konferencji

PARTNERZY 2022:

 

AGENDA

9:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
 
10:00 – 11:30 Sesja I 
RYNEK OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
 
Rola transparentnego rynku obrotu giełdowego w rozwoju rynku energii
Długofalowe skutki rozwiązań regulacyjnych mających przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego
Efektywność energetyczna jako indywidualna odpowiedź odbiorcy na wysokie ceny energii
Rozwój centralnego systemu informacji rynku energii
Kierunki rozwoju i oferta rynku giełdowego dla sektora OZE
 
11:30 – 11.45 PRZERWA
 
11:45 – 13.15 Sesja II 
BIEŻĄCE BARIERY DLA GENERACJI Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 
Wpływ kryzysu energetycznego i działań osłonowych na rozwój inwestycji w sektorze OZE 
Rola kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz wirtualnych umów sprzedaży w rozwoju sektora OZE 
Dostępność projektów instalacji OZE w tym w ramach systemu aukcyjnego w perspektywie do 2027 r. 
Rozwiązania regulacyjne i systemowe mające na celu zwiększenie możliwości integracji OZE z siecią 
Oczekiwane kierunki zmian w ramach planu rozwoju sieci na lata 2023 - 2032
Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych 
 
13:15 – 13.35 PRZERWA
 
13:35 – 15.05 Sesja III
AKTUALNE WYZWANIA DLA SEKTORA OFFSHORE W POLSCE
 
Wpływ czynników makroekonomicznych na model biznesowy projektów morskich farm wiatrowych
Harmonogram przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy
Dostępność infrastruktury koniecznej do realizacji projektów
Optymalizacja wyprowadzenia mocy z instalacji offshore
Rola partnerstw w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
Stan i perspektywy realizacji umowy sektorowej udziału przemysłu krajowego w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej na morzu.
 
 
Wśród zaproszonych Panelistów m.in.:
 
 • Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Ireneusz Zyska - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Marcin Ścigan - Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Sławomir Cieślik – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu ARP
 • Łukasz Zagórski – Prezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej
 • Piotr Gutowski – Wiceprezes Zarządu ONDE
 • Piotr Ostaszewski – Prezes Zarządu Ekovoltis/e2V
 • Joanna Wis-Bielewicz – Dyrektor Rozwoju Orsted Polska
 • Albert Gryszczuk – ZKlaster Dysrrybucja
 • Krzysztof Księżopolski –Prezes Zarządu Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem – ISECS

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W WYDARZENIU