Konferencja NEUF 2012

Data wydarzenia: 
29 Czerwiec 2012 (piątek)

VIII Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2012  New Energy User Friendly

„Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”

29 czerwca 2012 godz. 9.00,
Sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa      

Polska przechodzi na „zieloną stronę mocy” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski jest przyjęcie sformułowanych przez Unię Europejską zapisów pakietu klimatyczno – energetycznego. Jednym ze sposobów na ich osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi punkt wyjścia do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Podczas tegorocznej edycji konferencji NEUF tradycyjnie organizujemy jako wydarzenie towarzyszące - otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji podczas którego przedstawione zostaną wytyczne do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Natomiast podczas zasadniczej części konferencji NEUF będziemy omawiać istotne z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach. Będziemy rozmawiać o potrzebie wprowadzenia w życie m.in. legislacji w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce. Zaproszeni eksperci z branży energetycznej przedstawią też realne scenariusze w zakresie niezbędnych inwestycji. Poznamy też strategię klimatyczną dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (w tym realne szacunki potencjalnych nowych miejsc pracy tzw. green jobs w związku z planowanymi inwestycjami w OZE). Od przedstawicieli Komisji Europejskiej dowiemy się też, w jaki sposób zaostrzające się wymogi związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych będą wpływać na priorytety polityki energetycznej UE. Z kolei przedstawiciele polskiego rządu przedstawią strategię klimatyczną dla Polski w kontekście unijnych wymogów redukcji emisji CO2 do 2050 roku. W trakcie sesji dyskusyjnych prowadzonych przez dziennikarzy ekonomicznych zadaliśmy następujące pytania:

- Czy gospodarka niskoemisyjna jest gwarantem trwałego zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej?  

- Jaki miks energetyczny dla polskiej gospodarki w kontekście zwiększających się wymogów klimatycznych i zapotrzebowania na energię – realne scenariusze 

- Czy budowa systemu energetyki rozsianej i rozproszonej powinna być najważniejszym celem gospodarczym Polski?

W konferencji i otwartym posiedzeniu Społecznej Rady Narodowego Programu Reduckji Emisji udział wzięli:

Marcin Korolec, Minister Środowiska, dr Urban Rid, Podsekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorowego Niemiec, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, dr Janusz Steinhoff, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady NPRE, Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zbigniew Kamieński, Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki, Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Joanna Schmid, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia, Włodzimierz Kędziora, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej, Dalkia Łódź, Jacek Piekacz, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych EDF Polska, dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor Zarządzający, Globalny Rozwój i Strategia, GE Energy, Sylwester Śmigiel, Przewodniczący FREE, Prezes Zarządu GASPOL, dr hab. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź., Jan-Paul van Term, Partner, A.T. Kearney, Janusz Moroz, Członek Zarządu, RWE Polska, Marek Walczak, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. Andrzej Kraszewski, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska PW, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, były Minister Środowiska, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady NPRE, Maciej Zajdel, Prezes Zarządu IVG, Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości, Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Jerzy Kalinowski, Dyrektor ds. Realizacji Projektów, EDP Renewables Polska, Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG, dr Dariusz Ledworowski Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krzysztof Bolesta, Główny Doradca Ministra Środowiska, dr inż. Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu, Globema, Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska, Społeczna Rada NPRE, uczestnik  prac zespołu doradczego Komisji Europejskiej (DG Energy Advisory Group on the Roadmap 2050).

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela p. Alicja Mazur, tel. (22) 424 82 00, komunikacja@proinwestycje.pl

PARTNERZY WYDARZENIA:

logologologologo

logologo

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

logologo

logo

PARTNER MERYTORYCZNY: 

logo