DEBATA 2011: Model regulacji cen w ciepłownictwie i mechanizmy ETS

Data wydarzenia: 
29 Listopad 2011 (wtorek)

W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA, firmy Procesy Inwestycyjne i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w debacie:

Model regulacji cen w ciepłownictwie i mechanizmy ETS po 2013 roku
29 listopada 2011 (wtorek), godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Ciepłownictwo znalazło się w regulacyjnej pułapce zastawionej przez przepisy unijne i krajowe. Zły model regulacji jest od dawna jednym z poważniejszych problemów sektora ciepłowniczego, ponieważ obowiązująca formuła kosztowa negatywnie odbija się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych. Model regulacji funkcjonuje w ten sposób, że gdy firmy ciepłownicze obniżają koszty swojej działalności, to w konsekwencji przy zatwierdzaniu następnej taryfy automatycznie następuje obniżka cen zawartych w taryfach. W wyniku tego środki, jakie powinny zostawać w przedsiębiorstwie na poprawę rentowności, są tracone. Tymczasem w ciepłownictwie potrzebne są inwestycje w ochronę środowiska, ale rentowność sektora jest tak niska, że wiele firm może im nie podołać.

Rozwój ciepłownictwa w Polsce w najbliższych kilku latach będzie kształtowany przez dyrektywy dotyczące emisji przemysłowych oraz system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Te regulacje będą wymuszać obniżanie emisji i wpływać na kierunek modernizacji lub zmianę paliwa na gaz lub biomasę. Po 2013 roku - ciepłownictwo będzie musiało dokupywać ok. 50 proc. potrzebnych uprawnień do emisji CO2 (wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i cen energii cieplnej dla odbiorców, problem równomiernego obciążenia kosztami emisji CO2 wszystkich źródeł ciepła, w tym indywidualnych). Również nie bez znaczenia dla ciepłownictwa będą regulacje wynikające z wdrożenia dyrektywy promującej energię odnawialną. Inwestycje będą musiały być ekonomicznie uzasadnione, czyli zapewniać zwrot poniesionych nakładów. Nie będzie to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę, że kalkulacje finansowe wymagają przewidywalności, na przykład co do przyszłego kształtowania zasad i funkcjonowania systemu regulacji czy też przydziału i handlu uprawnieniami do emisji CO2. Sytuacja ciepłownictwa przypomina sytuację elektroenergetyki sprzed kilku lat, kiedy ta tłamszona ekonomicznie cenami regulowanymi nie była w stanie zdobyć się na istotniejsze inwestycje.

Podczas debaty omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Problem aktualnego modelu regulacji cen w ciepłownictwie (formuła kosztowa budowania taryf)

 • Dalsza prywatyzacja i konsolidacja

 • Nowe inwestycje, dotyczące przede wszystkim efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

 • Inwestowanie w kogenerację - najlepsza droga do efektywnego i elastycznego zarządzania kapitałem

 • Synergie między sektorem wytwarzania, a dystrybucją

 • Racjonalizacja produkcji ciepła w związku z wzrostem inwestycji termomodernizacyjnych

 • Mechanizmy ETS - Zwiększenie lub uruchomienie produkcji energii elektrycznej w przedsiębiorstwach ciepłowniczych (po wprowadzeniu aukcjoningu na prawa do emisji CO2 elektrociepłownie i ciepłownie mogą w większym stopniu konkurować ceną energii z elektrowniami systemowymi ponieważ mniej emitują)

W debacie wzięli udział.:

 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

 • Adam Dobrowolski,  Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki

 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 • Henryk Borczyk, Prezes Zarządu TAURON Ciepło

 •  Wojciech Jaworski, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

 • Tomasz Świetlicki, Naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
 • Tomasz Żuchowski, Naczelnik Wydziału Oceny Energetycznej Budynków Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury

Serdecznie zapraszamy

Marina Coey
podpis
Prezes Zarządu
Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.