Debata pt.: "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2"

Data wydarzenia: 
25 luty 2016 (czwartek)

W czwartek 25.02.2016r. w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła dię debata pt.: "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2".

Wydarzenie poświęcone było celom polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, które zostały ustanowione przez Radę Europejską 24.10.2014r. Obejmują one: redukcję emisji GHG o 40% w stosunku do 1990 roku (instalacje ETS 43%, non-ETS 30% w odniesieniu do 2005r.), udział energii z OZE i poprawę efektywności energetycznej po 27%. Przewidziano mechanizmy kompensacyjne dla krajów o niższym stopniu rozwoju. Należą do nich: możliwość bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji w ramach EU ETS dla wytwórców energii elektrycznej (tzw. derogacje CO2) w ramach krajowych puli uprawnień do sprzedaży poprzez aukcje oraz Fundusz Modernizacyjny utworzony ze środków ze sprzedaży rezerwy uprawnień równej 2% całkowitej puli unijnej w okresie 2021-2030.

Prace nad dokumentami wdrożeniowymi dla polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku trwają; Komisja Europejska zamierza przedstawiać do publicznych konsultacji w lutym br. propozycje uwzględnienia ustaleń Konferencji Paryskiej COP21. Wpływ na polską gospodarkę i zachowanie jej konkurencyjności zależy od szczegółowych rozwiązań, zatem Polska powinna zabiegać o uwzględnienie jej stanowiska. Według Pani Premier Beaty Szydło: Chcemy wywiązać się ze zobowiązań dotyczących ochrony klimatu, ale też chcemy, aby polska gospodarka się rozwijała (…) Chodzi o możliwość spokojnego rozwoju gospodarki, stworzenia warunków do konkurowania polskich przedsiębiorstw.”

Polska nie zgadza się ze zbyt ambitną polityką i składa skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europejską przyspieszenie terminu wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej (Market Stability Reserve – MSR). Zamiast w 2021 r. miałby on wejść w życie z początkiem 2019 r.

Przedmiotem dyskusji były zagadnienia dotyczące ścieżki dla Polski zmniejszania emisji CO2, a w tym:

  • Optymalizacja redukcji emisji CO2 w skali całej gospodarki (sektory objęte ETS i non ETS) uwzględniając cel unijny i koszty możliwe do poniesienia przez polską gospodarkę,
  • Wpływ proponowanych zmian na carbon leakage,
  • Koszty redukcji emisji CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • Możliwość skorzystania z derogacji; wpływ na ceny energii elektrycznej, rozwój inwestycji,
  • Projekt funkcjonowania i zarządzania Funduszem Modernizacyjnym,
  • Czy możliwa jest wspólna dyskusja i dążenie do „spakietowanie” ustaleń dla ETS i non-ETS i czy może się to przyczynić do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki?

W dyskusji udział wzięli: Kamil Jaworski, MSZ, Marcin Korolec, Ekspert, Minister Środowiska w latach 2011-2013, Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Impexmetal, Maciej Mielniczuk, Departament Rozwoju, PGE, Stanisław Poręba, EY, Elżbieta Wróblewska, Departament Energetyki, Ministerstwo Energii, Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne.

Moderatorem był Bartłomiej Derski, Wydawca, "Wysokie Napięcie".

Partnerzy strategiczni

atende_logo_zmn.png                      ec_systems_zmn.png

europejski_instytut_miedzi_zmn.png                     ey_zmn.gif                        landisgyrzmn.jpg

gaspol_energy_zmn.jpg                      globema_zmn.png

landisgyrzmn.jpg                     leonardo_0.gif                          sap_zmn.jpg