X Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2014

Data wydarzenia: 
08 Grudzień 2014 (poniedziałek)

X Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2014
„Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”

8 grudnia 2014 godz. 9:00, sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Rozmowa z Prof. Krzysztofem Żmijewskim, Sekretarzem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz Grzegorzem Onichimowskim, Przedstawicielem firmy Enernoc na Polskę na temat "Europejski rynek energii - między Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową". Rozmowa odbyła się 4 grudnia 2014 r. na portalu Bankier.pl.

Uroczystego otwarcia konferecji dokonali:

  • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki,
  • Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
  • Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa,
  • Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Wydarzenie to odbyło się z udziałem dra Fatiha Birola, Głównego Ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Dominique'a Ristoriego, Dyrektora Generalnego ds. Energii Komisji Europejskiej, Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, profesoraJerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz najwyższej rangi specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli świata polityki z Polski i zagranicy.

 

Power Ring 2014 został objęty honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Globalny rynek energii ewoluuje w bardzo szybkim tempie, tymczasem Europa stawia sobie ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Według ekspertów może to powodować szereg dodatkowych wyzwań. Alarmują oni, że mapa drogowa, czyli dokument określający ogólną strategię budowy unijnej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 może negatywnie odbić się na jej konkurencyjności w świecie. Dodatkowo, by móc odpowiednio planować swoje inwestycje przedsiębiorcy sektora energetycznego oczekują stabilnej polityki i przejrzystych ram regulacyjnych. Europa robi wszystko, by tak się stało, jednak coraz trudniej jest zatrzymać producentów, którzy wolą inwestować poza Europą ze względu na wysokość cen energii.

Świat nie chce podążać drogą wytyczaną przez Europę, a pomimo unijnych przykładów emisja gazów cieplarnianych wciąż rośnie. Jednocześnie nadal widać wielkie różnice pomiędzy stopniem zamożności gospodarek wewnątrz samej Unii Europejskiej. Jak zarządzać, jakie przepisy wprowadzać, by nie skrzywdzić tych, którzy radzą sobie na rynku nieco gorzej? Głośno słychać opinie, że Wspólnota może równomiernie rozdzielać obciążenia tylko wtedy, gdy słabsi partnerzy będą odpowiednio wspierani przez tych silniejszych. Alternatywą może być rozdzielenie obciążeń proporcjonalnie do możliwości ich przeniesienia – tylko po co wtedy Unia? Jaka to wspólnota?

Jak z wyzwaniami, które pojawiają się w kontekście europejskiej polityki energetycznej, może sobie poradzić Polska? Według menedżerów z krajowych przedsiębiorstw transformacja naszej gospodarki powinna być wykorzystana jako platforma do opracowywania nowych technologii, które stworzą nowe miejsca pracy. Należy utrzymać dodatni bilans między zatrudnieniem w sektorze niskoemisyjnym a miejscami pracy utraconymi w sektorach emisyjnych. Jakie niezbędne zmiany trzeba będzie uwzględnić w polityce energetycznej, aby zachować konkurencyjność polskiej gospodarki? Jakie są możliwości stworzenia takiego rynku energii, który będzie wspierał przemysł, a jednocześnie będzie spełniał normy klimatyczne?

Na konferencji uczestnicy dyskusji spróbują odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Jaki na tym tle powinien być kształt proponowanej przez Donalda Tuska Europejskiej Unii Energetycznej?
  • Jak dzielić obciążenia?
  • Jak i kogo wspierać?
  • Jaki przykład UE może dawać krajom rozwijającym się?
  • Jaki jest sprawiedliwy sposób pomiaru redukcji emisyjności: procentowy, per capita czy na jednostkę PKB? – To pytanie biedni zadają bogatym!

 

Konferencja składać się będzie z kilku sesji z udziałem wielu polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda z sesji zostanie zainaugurowana wystąpieniem programowym, po którym nastąpi dyskusja panelowa z udziałem czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Wszelkich informacji na temat tegorocznej konferencji udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 671 14 80.

Wywiady:

Marcin Bielecki, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Energetycznego, Hewlett-Packard Polska
Gérard Bourland, Prezes Zarządu Dalkia Polska SA
Janusz Moroz, Członek Zarządu RWE Polska SA
Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu Virtual Power Plant
Roman Szwed, Prezes Zarządu ATENDE SA
Adam Witek, Prezes Energetyka sp z o.o w Lubinie oraz WPEC S.A. w Legnicy, Grupa KGHM

 

ORGANIZATOR

logologo

WSPÓŁPRACA

logo

PATRONAT HONOROWY

logo

PARTNERZY WYDARZENIA

logo

PARTNERZY MEDIALNI

logo

 

Nagranie: