DEBATA 2007: Białe Certyfikaty - system motywacyjny dla efektywności energetycznej

Data wydarzenia: 
26 Wrzesień 2007 (środa)

Zaproszenie na otwartą i bezpłatną debatę:

„Białe certyfikaty – system motywacyjny dla efektywności energetycznej”

26 wrzesień 2007, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Głównym celem debaty jest zwrócenie uwagi na niezwykle istotną kwestię efektywności energetycznej i kluczowemu dla jej wsparcia – mechanizmowi Białych Certyfikatów, szczególnie
w aspekcie przygotowywanej ustawy o efektywności energetycznej. Wprowadzenie „Białych Certyfikatów” wiązać się powinno się z wypracowaniem jasnego katalogu działań zwiększających efektywność energetyczną, za które przysługiwałyby certyfikaty i przypisanie im określonej ich liczby. Właśnie ta ostatnia kwestia wzbudza najwięcej emocji. Dyskusja ekspertów zarówno sektora energetycznego, cieplnego jak i przedstawicieli przemysłu w tym obszarze wydaje się szczególnie istotna, gdyż mechanizm Białych Certyfikatów dotyczyć będzie wymienionych obszarów. Chcemy poprzez debatę poddać pod dyskusję dwa różne rozwiązania tego problemu (predefiniowana lista „wyceniająca” działania oraz mechanizm „wyceny” rynkowej – chodzi o przeliczenie negawatogodzin na certywatogodziny) tak aby wypracować optymalny system, który w rzeczywisty sposób wpłynie na promocję działań proefektywnościowych.

Do uczestnictwa w debacie zaprosiliśmy m.in.:

  • Zbigniewa Kamieńskiego – Z-cę Dyrektora Dep. Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
  • Adama Szafrańskiego – Prezesa URE
  • Harry Schur – Prezes Zzarządu RWE STOEN
  • Janusza Nowaka – Prezesa Zarządu Dalkia Poznań ZEC SA
  • Jerzego Woźniaka – Prezesa Zarządu Dalkia Poznań SA
  • Jerzego Ptaka – Prezesa Zarządu EC Zabrze
  • Marię Dreger - Szefa Sekcji Norm i Standardow, Rockwool Polska. Sp. z o.o.
  • Tomasza Wieczorka – Prezesa PTCE

Debatę poprowadzi Prof. Krzysztof Żmijewski - Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki.

Serdecznie zapraszamy