SESJA 2013: Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszrach wiejskich

Data wydarzenia: 
07 Grudzień 2013 (sobota)

Zapraszamy do udziału w sesji

pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

„Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich”

17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15
VIII Forum Energetyczne w Sopocie
Sheraton Hotel Sopot, Conference Center
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Budowa Gospodarki Niskoemisyjnej to z jednej strony odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej strony to kreowanie rozwoju gospodarczego w sposób zrównoważony. Koncentrując się na zagadnieniu rozwoju gospodarczego, kluczowe jest zbudowanie optymalnego modelu nowoczesnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Do tej pory w polskiej polityce energetycznej prezentowany był przede wszystkim punkt widzenia wielkich, często państwowych, korporacji, punkt widzenia, który bardzo często nie uwzględniał w założeniach specyficznych warunków panujących na terenach wiejskich. Tereny wiejskie stanowią ok. 93% obszaru Polski, zamieszkiwane są przez blisko 40% populacji, zatrudniają 12,8% ogółu zatrudnionych i generują 5% polskiego PKB (w tym 3% z rolnictwa). W Polsce są to zazwyczaj obszary o największym bezrobociu oraz o najsłabiej działającej infrastrukturze zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą wyrównania warunków rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich stwarza szerokie możliwości kreowania innowacji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także działalności pozarolniczej.

Proponowany zarys sesji

Prezentacja raportu: „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich” prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Krzysztof Podhajski, Doradca Prezesa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej;

Zagadnienia do dyskusji z udziałem panelistów:

  • Analiza stanu obecnego i potencjału rozwojowego wsi na bazie dostępnych i publicznych danych;
  • Uwarunkowania regulacyjno-prawne dedykowane dla energetyki rozproszonej i rozwiązań prosumenckich;
  • Wytyczne dla gmin pod kątem inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną;
  • Założenia środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 obejmujące finansowanie gospodarki niskoemisyjnej;
  • Doświadczenia niemieckie w uruchamianiu inwestycji niskoemisyjnych na obszarach wiejskich i niezurbanizowanych.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali:

  • Marek Sawicki, Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020;
  • Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Krzysztof Podhajski, Doradca Prezesa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej;
  • prof. Jan  Kiciński, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku;
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Partner sesji

logo

Partner Merytoryczny Sesji

logo

Patronat Merytoryczny

logo