DEBATA 2013: Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych

Data wydarzenia: 
26 Kwiecień 2013 (piątek)

Zaproszenie na debatę:

SMART GRIDS - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej (zarządzanie dynamiczne)

26 KWIETNIA (rozpoczęcie godz. 11.00), Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Podczas pierwszej debaty ENERGETYKA PROSUMENCKA CO TO OZNACZA DLA ODBIORCY ENERGII I SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH (odbyła się 28 lutego br.) realizowanej w ramach cyklu debat i konferencji pt. Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wypowiedział znamienne słowa: - Czas kiedy powinniśmy się zastanawiać czy budować energetykę prosumencką, czy nie już się skończył. Teraz to pytanie zupełnie nie ma sensu. Wiadome jest, że energetyka prosumencka powstaje – mówił. Dyskusję o roli Smart Grids w kształtowaniu modelu rynku energii w Polsce będziemy kontynuować już 26 kwietnia.

Podczas pierwszej dyskusji dowiedzieliśmy się od ekspertów, że wsparcie prosumentów powinno być dwuetapowe: legislacyjne – tj. likwidacja barier (przymusu działalności gospodarczej, ZUS-u, koncesji, pozwoleń na budowę, OOnŚ), wsparcie finansowe (feed-in-tariff), zaakceptowanie mikro-elektrociepłowni. Wsparcie powinno być również operacyjne poprzez usługi montażowe, gwarancje jakości oraz usługi wsparcia na rynku (LAB,HAB. itp.). dowiedzieliśmy się także, że URE gwarantuje przygotowanie modelu regulacji, który ma doprowadzić do tego, że nie tyle sieci ile Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego będą inteligentni. - Za siebie mogę gwarantować, że to się stanie, nie mogę niestety gwarantować, że Legislator nadąży równolegle. Ważne jest aby wdrażaniu modelu regulacji przez Regulatora wtórowała legislacja – powiedział Marek Woszczyk, Prezes URE. Są jednak dwie kwestie w energetyce prosumenckiej, które frapują Urząd Regulacji Energetyki: ciągle nie ma odpowiedzi na pytanie, czy prosument ma być bardziej wytwórcą energii na własne potrzeby przy minimalizacji zapotrzebowania z sieci, czy też będzie nastawiony na jak największą sprzedaż energii do sieci. Według prezesa URE system wsparcia powinien coraz bardziej motywować tych, którzy chcą być prosumentami do tego aby sami zaspakajali swoje potrzeby energetyczne. Prosument, który zamontuje źródło, musi przede wszystkim redukować swój udział w sieci. To pomaga systemowi, zwłaszcza w kontekście potencjalnego ryzyka deficytu mocy szczytowej. Według Prezesa Woszczyka należy w ten sposób podchodzić do sprawy, a nie w taki, aby zainteresowanie prosumenctwem wynikało z chęci wyprodukowania i odsprzedania jak największej ilości energii. Warunkuje to model systemu wsparcia. - Postulował bym, aby model systemu wsparcia zachęcał prosumenta do tego, aby swoje potrzeby energetyczne przede wszystkim pokrywał, a to czego mu nie wystarczy z własnej autogeneracji, żeby pokrywał z sieci – powiedział prezes URE. Podczas drugiej debaty skupimy się głownie na zagadnieniach dotyczących współpracy prosumentów z dystrybutorami sieci energetycznej (np. wymagania formalne i techniczne) oraz roli samorządów w promowaniu energetyki rozproszonej.

Program debaty:

 • Energetyka rozproszona jako stabilny partner dla OSD
 • Wirtualne elektrownie: MEGAWATY i NEGAWATY w zasięgu ręki, czyli najtańsza energia to zaoszczędzona energia
 • Demand Side Management, czyli systemy planowania i monitorowania zużycia energii w gminie (m.in. sterowanie oświetleniem ulicznym i w obiektach użyteczności publicznej - korzyści finansowe i ekologiczne)
 • Możliwości rozwoju systemu ładowania samochodów elektrycznych na terenach miejskich i możliwość magazynowania energii w chmurze
 • Produkcja ekologicznej energii w gminie (kogeneracja rozproszona, fotowoltaika, OZE – projekty, technologie, finansowanie – case study)
 • Wdrażanie technologii Smart Grids do systemu zarządzania energią w budynkach gminy (case study)
 • Czym jest zdecentralizowany system zarządzania energią i czemu służy (DEMS z ang. Decentralized Energy Management System)
 • Idea systemów HAN (Home Area Network - sieć lokalna do sterowania inteligentnymi urządzeniami) i Operatora Informacji Pomiarowej (OIP)
 • Rola kogeneracji rozproszonej w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej

W debacie wezmą udział:

 • Wojciech Lubczyński, Dyrektor Projektu Smart Grid, PSE
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy
 • Krzysztof Imiełowski, doradca społeczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Olaf Kostarczyk, Procesy Inwestycyjne

Organizator Debaty:

logo

Patronat i nadzór merytoryczny:

logo

Patroni:

logo

Informacji o Debacie udziela Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 606692917, email: krzysztof.kochanowski@proinwestycje.pl

Debata jest dofinansowana ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logo

Firma Procesy Inwestycyjne i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA organizują konferencje i debaty występując o patronat Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kierując się merytorycznymi wskazówkami Prezydium i członków Rady każdorazowo uzgadniając  programy.

Zapraszamy serdecznie!