Konferencja NEUF 2007

Data wydarzenia: 
28 Czerwiec 2007 (czwartek)

ZAPROSZENIE

KONFERENCJA
NEUF 2007, Nowa Energia – User Friendly
28 czerwca 2007 r., Warszawa
Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

W imieniu organizatorów oraz członków Komitetu Programowego pragniemy złożyć na Państwa ręce zaproszenie do udziału w trzeciej już edycji konferencji NEUF.

Konferencja ma bardzo wyjątkowy charakter i odbywa się w przełomowym dla Polski momencie, dlatego bardzo ważny dla jakości dyskusji jest udział, wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki. Spotkanie umożliwi Państwu bezpośredni kontakt i możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne pytania związane z konkurencyjnym rynkiem i jego wpływem na strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstw.

Swój udział potwierdzili w konferencji m.in:

  • Krzysztof Tchórzewski, Wiceminister Gospodarki
  • Derek Taylor – Doradca w Komisji Europejskiej, Dyrektorat C Konwencjonalne Źródła Energii (DG TREN)
  • Kristof Kovacs – Country Manager, Komisja Europejska, Dyrektorat Generalny ds.Konkurencji (DG Competition)
  • Manfred Beschel – Szef Departamentu Działań Regionalnych w Polsce, Komisja Europejska, Generalny Dyrektorat Polityki Regionalnej (DG REGIO)
  • Jean-Marie Devos – Eurogas

Tematyka konferencji jest niezwykle ważna i aktualna z punktu widzenia Państwa działalności i jednocześnie dokładnie odzwierciedla nurt dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów z sektora energetycznego oraz przemysłowego, dotyczącej - z jednej strony - strategicznej kwestii narodowego bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej - zmieniających się warunków uczestnictwa w rynku, z punktu widzenia zarówno odbiorców końcowych jak i dostawców.

 

Ponadto, konferencja stworzy okazję do dyskusji co dokładnie oznacza dla sektora energetycznego „Europejski Pakiet Energetyczny”, jakie mechanizmy mogą być wdrożone w celu budowania konkurencyjnego rynku. Głównymi punktami dyskusji będą m.in. liberalizacja rynku energii (lipiec 2007 r.), mechanizmy realizacji polityk energetycznych, udział energii z ze źródeł odnawialnych i rozproszonych w rynku.

Spodziewamy się gościć około 100 osób, polityków, przedstawicieli sektora przemysłowego, energetycznego, administracji państwowej i środowisk naukowych. Jesteśmy przekonani, że w efekcie konferencji będziemy mogli określić, czy Polska może być aktywnym graczem na europejskim rynku energii oraz jak można kreować wysoką efektywność energetyczną gospodarki kraju bez uszczerbku dla bezpieczeństwa energetycznego.