XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly

Data wydarzenia: 
04 Lipiec 2017 (wtorek)

XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF - New Energy User Friendly

4 lipca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

godz. 10:30 - 15:30, rejestracja od 09:30

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI. POCZĄTEK 4 LIPCA O GODZ. 10:30

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem, wpływającym na nasz miks energetyczny, jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii. Pożądanym jednak byłoby, aby to nie nakazy unijne, ale nasze własne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziły do optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.

Wydaje się, że potrzebne jest bardziej otwarte spojrzenie na odnawialne źródła energii, których rozwój z uwagi na olbrzymi potencjał innowacyjności może stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki. Argumentem przemawiającym za większym udziałem OZE jest także rządowy program elektromobilności. Poprzez znaczny potencjał magazynowania energii stwarza on większe możliwości bezpiecznej współpracy pogodowo zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.

Zagadnieniem, które wciąż budzi wiele emocji, a też wymaga ostatecznego przesądzenia, czy energetyka jądrowa jest rozwiązaniem korzystnym dla Polski.

Konferencja wpisuje się w niezwykle istotną potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty na temat kluczowych problemów dotyczących polskiej energetyki jako wkładu w proces przygotowywania nowej polityki energetycznej kraju. Dyskusja będzie toczyć się w obrębie następujących zagadnień:

 1. Polski mix energetyczny na tle trendów światowych,
 2. Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Wyzwania technologiczne.

ZARYS PROGRAMU NEUF 2017

09:30 – 10:25 Rejestracja / kawa

10:30 –  10:50  Uroczyste otwarcie

10.50 – 13.00 Sesja I

Polski mix energetyczny na tle trendów światowych i potrzeb polskiej gospodarki

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy warto budować nowe elektrownie węglowe – może lepiej ograniczyć się do rewitalizacji istniejących bloków węglowych?
 • Metan z pokładów węgla to niskoemisyjna szansa dla górnictwa
 • Mocne i słabe strony energetycznego wykorzystania drewna energetycznego
 • Czy energetyka jądrowa to rozwiązanie korzystne dla Polski?
 • Energetyka odnawialna – innowacyjna sfera wytwarzania energii

13:00 – 13:30 Przerwa na poczęstunek

13:30 – 15:30 Sesja II

Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne – wyzwania technologiczne

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rola energii konwencjonalnej w okresie przejściowym
 • Zwiększenie generacji rozproszonej - określenie optymalnego poziomu dla Polski
 • Prosument – ważny partner na rynku energii
 • Komercyjny charakter magazynów energii
 • Zmniejszanie potrzeby importu surowców energetycznych
 • Bezpieczna współpraca pogodowo-zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem
 • Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w dobie elektromobilności
 • Jak wykorzystać polską myśl naukowo-technologiczną (na przykładzie perowskitów)

15.30 Zakończenie konferencji

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

                             

PARTNERZY KONFERENCJI:

PARTNERZY STRATEGICZNI:

PARTNERZY MEDIALNI:       

Nagranie: