Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski

Data wydarzenia: 
15 Marzec 2017 (środa)

DEBATA

organizowana wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską,  Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich

„Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI. POCZĄTEK TRANSMISJI O GODZINIE 11:00

15 marca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Patronat:  Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła zestaw regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, nazwany Pakietem Zimowym. Zawiera on 1000 stron propozycji legislacyjnych obejmujących zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania energią na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto pakiet działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków, wskazując na środki, które mają zachęcać do inwestycji a także łagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię.

Wg Komisji Europejskiej, projekty dyrektyw i rozporządzeń tworzących unijny rynek energii mają doprowadzić do tego, aby docelowo powstała zintegrowana unia energetyczna. Problem w tym, czy państwa UE – poza najbogatszymi – są już gotowe do takiej integracji, czy potrafią już w całkowicie nowy sposób myśleć i działać  w obszarze  energetyki. Wyczekiwany i analizowany już od dłuższego czasu pakiet projektów opiera się na trzech głównych filarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i uczciwym traktowaniu konsumentów. To właśnie do konsumentów odnosi się hasło „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W istocie oznacza to zmianę filozofii: odejście UE od scentralizowanej w dużych blokach produkcji energii i oparcie się na rozproszonych OZE. Takie inwestycje mają być motorem napędzającym gospodarkę.

Dostosowanie się do tych wymogów będzie dużym wyzwaniem dla Polski – wg wielu ekspertów nasz mix energetyczny oparty w dalszym ciągu na węglu powoduje, że wobec zakładanej zdecydowanej dekarbonizacji nowej energetyki jesteśmy na kursie kolizyjnym w stosunku do dzisiejszych priorytetów UE. Co więc Polska może w takiej sytuacji zrobić? Zwłaszcza, że budowa unii energetycznej powinna zapewniać zasadę neutralności technologicznej i traktatowe prawa państwa członkowskiego do suwerennego kształtowania energy mix. Przeczy temu wprowadzenie do projektu regulacji pakietu zimowego wymogów dot. emisyjności projektów wykluczających a priori udział konwencjonalnych jednostek węglowych. Zdania ekspertów na ten temat są różne, ale wszyscy się zgadzają co do jednego - konieczne jest „budowanie kręgosłupa negocjacyjnego” z Brukselą.

Żeby skutecznie negocjować, trzeba mieć argumenty i nasza debata będzie próbą sformułowania takich argumentów, skupiających się na następujących zagadnieniach:

 • Czy regulacje Pakietu Zimowego umożliwiają i w jakim zakresie kontrybucję Polski w budowanie pozycji UE jako światowego lidera energii odnawialnej;
 • Koncentracja kompetencji na poziomie europejskim w zakresie ustalania zasad rynkowych i bezpieczeństwa dostarczania energii – szanse i zagrożenia dla energetyki i gospodarki;
 •  „Efektywność energetyczna przede wszystkim” – wpływ na wzrost innowacji i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki (DSM/DSR/ESCo);
 • Problem rosnącego ubóstwa energetycznego – jak go powstrzymać i zwiększyć rolę odbiorców energii elektrycznej.

Udział w dyskusji panelowej potwierdzili:

 • Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii;
 • Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie SA;
 • Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PSE SA;
 • Arkadiusz Ratajczak, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora;
 • Jacek Szymczak, Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (wystąpienie poprzez NAGRANIE)
 • Aleksander Szpor – Ekspert, Instytut Badań Strukturalnych;
 • Halina Bownik–Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Dodatkowych Informacji udziela: Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

ORGANIZATORZY:

PATRONAT:


PARTNERZY STRATEGICZNI:

PARTNERZY MEDIALNI: