XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring

Data wydarzenia: 
15 Grudzień 2016 (czwartek)

power_ring.png

XII międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016
Warszawa, 15 grudnia 2016r.

Patronat: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Uroczystego otwarcia konferencji Power Ring 2016 dokonał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Minister Środowiska Jan Szyszko

Polska gospodarka jest w trakcie przemian, wiadomo to nie od dziś. Inwestując w rozwój, Polska uczestniczy w światowym trendzie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w sposób maksymalnie rozsądny i zrównoważony, a istotnym jego elementem  jest zlikwidowanie pozostałych barier rozwojowych pomiędzy Polską, a bogatszymi krajami Unii przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. Dlatego w publicznej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami należy wziąć pod uwagę aspekty zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

Ministerstwo Rozwoju pod przewodnictwem Premiera Mateusza Morawieckiego opracowało projekt strategicznego dokumentu pt.: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju”, który wyraźnie sygnalizuje potrzebę podjęcia natychmiastowych działań na wielu płaszczyznach polskiej gospodarki. Wedle tego dokumentu najważniejsze dla Polski wyzwania w sektorze energetycznym to: zapewnienie stabilnych dostaw jak najtańszej energii, energooszczędność, dostosowanie do unijnych wymogów przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. W wizji nowego modelu rozwoju pojawia się m.in. modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych oraz magazynów gazu, inwestycje w konwencjonalną energetykę, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł energii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

W tej ważnej dyskusji nie można pominąć jednego z bardzo dynamicznie rozwijających się ostatnio trendów, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym, z jej podstawowym przesłaniem, że odpad nie jest już problemem a staje się bardzo cennym surowcem.

Wstępem i niejako określeniem obszarów pogłębionej dyskusji będą rekomendacje z dwóch przeprowadzonych w październiku i listopadzie konferencji w tym zakresie, a także spojrzenie na te zagadnienia młodego pokolenia zaprezentowane podczas wcześniejszego spotkania – konferencji ze studentami.

Do zrealizowania wszystkich tych celów, a także celów polityki klimatycznej, potrzebne są pomysły oraz środki. Dlatego podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

 1. Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju
 2. Zintegrowane plany dot. energii i klimatu dla Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad, ale trudne do pełnego wdrożenia

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.           

 UWAGA: WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ORAZ ANKIETY

ORGANIZATOR:

procesy_zmn.gif

  

PATRONAT:

orzel_z_napisem.jpg           ministerstwo_srodowiska.jpg      

logo_2013_podluzne_obciete.jpg     nszz.pngzbpglowne25lat_cmykzmn.jpg

PARTNERZY WYDARZENIA:

PARTNERZY STRATEGICZNI:

   atende_logo_zmn1.png                ec_systems_zmn.png     
                  

                    europejski_instytut_miedzi_zmn.png                                           

                           leonargo_zmn.png                         pge_logotypy_godlo_0.gif                         tauron_logo_promocyjne_pionowe.jpg                                                           
 

PARTNERZY MEDIALNI:       

Program XII Międzynarodowej Konferencji Power Ring

08:00 – 08:55

Rejestracja / kawa

09:00 - 09:20
UROCZYSTE OTWARCIE

 • Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki
 • Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski

09:20 – 10:00
WYSTĄPIENIE SPECJALNE:

Prezentacja raportu “Czysta Energia – status i perspektywy po  Porozumieniu Paryskim

Kamel Ben Naceur, Dyrektor, Directorate of Sustainability, Technology and Outlooks, Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Po prezentacji raportu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online

10:00 - 12:15
SESJA I

Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju

 1. Wyzwania energetyczne po COP 21
 2. Trendy w energetyce wynikające z transformacji niskoemisyjnej
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym z perspektywy energetyki

Wystąpienia specjalne:

 • Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska,

Panel z udziałem:

 • Samuele Furfari, Policy Coordinator for Director General, DG Energy, Komisja Europejska,
 • Ireneusza Zyski, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii,
 • Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, NFOŚiGW,
 • Eryka Kłossowskiego, Prezesa Zarządu PSE SA,
 • Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu PGE SA,
 • Jacka Janasa, Prezesa Zarządu Tauron Wytwarzanie SA,
 • Roberta Stelmaszczyka, Prezesa Zarządu, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Prezesa  PTPiREE,
 • Gerarda Bourland, Dyrektora Generalnego Grupy Veolia w Polsce.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

Po wystąpieniach panelistów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online oraz elektroniczne głosowanie tez, podsumowujących panel.

12:15 - 12:35
PRZERWA KAWOWA

12:35 – 14:10
SESJA II

Zintegrowane plany dot. energii i klimatu dla Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku

 1. Jak praktycznie realizować niskoemisyjną transformację polskiej gospodarki – dyskusja w oparciu o rekomendacje z październikowej debaty: Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
 2. Mechanizm finansowania transformacji niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem projektów energetycznych
 3. Miejsce węgla w polskiej energetyce – dostosowanie inwestycji w energetykę węglową do możliwości polskich zasobów węgla
 4. Pożądany udział generacji rozproszonej
 5. Uwarunkowania i możliwości rozwoju energetyki odnawialnej i kogeneracji
 6. Opłacalność utworzenia klastra energii – czy ta forma będzie się upowszechniać
 7. Perspektywa ciepłownictwa w kontekście budynków o niemal zerowym zużyciu energii
 8. Kierunki i tempo rozwoju elektromobilności

Wystąpienie specjalne:

Samuele Furfari, Policy Coordinator for Director General,, DG Energy, Komisja Europejska

Panel z udziałem:

 • Tomasza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Jacka Boronia, Prezesa Zarządu, Węglokoks Energia SA
 • Waldemara Szulca, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.
 • Marka Rojewskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju i Analiz, PGE Energia Odnawialna SA,
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE SA,
 • Macieja Bukowskiego, Prezesa, WiseEuropa
 • Stanisława Poręby, Eksperta, EY
 • Tadeusza Bąka, Prezesa Zarządu, Clean World Energy Systems oraz Prof. Jana Popczyka, Politechnika Śląska
 • Marcina Korolca, Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Moderator: Bartłomiej Sawicki, Biznes Alert

Po wystąpieniach panelistów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online oraz elektroniczne głosowanie tez, podsumowujących panel.

14:10-14:40
PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

14:40 – 16:30
SESJA III

Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad ale trudne do pełnego wdrożenia

 1. Jak w odniesieniu do energetyki wdrożyć zasadę, że każdy odpad jest cennym surowcem a nie problemem
 2. Jednym z koniecznych warunków wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest zmiana zachowań społecznych – dyskusja w oparciu o rekomendacje z listopadowej debaty: Smart Living
 3. Zrównoważona konsumpcja jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym

Wystąpienie specjalne:

 • Sławomir Grzegorz Mazurek, Dyrektor, Departament Polityki Surowcowej i Analiz, Ministerstwo Środowiska,

Panel z udziałem:

 • Małgorzaty Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji I Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska
 • Tomasza Szczygielskiego, Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania,
 • Leszka Drogosza, Dyrektora Biura Infrastruktury UM Warszawa,
 • Bogdana Ślęka, Przewodniczącego Komitetu Rozwoju, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”,
 • Jarosława Tworoga, Wiceprezesa Zarządu KIGEiT

Moderator: Bartłomiej Derski, wysokienapiecie.pl

Po wystąpieniach panelistów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online oraz elektroniczne głosowanie tez, podsumowujących panel.

Po wydarzeniu w oparciu o dyskusję i sformułowane wnioski dodatkowo opracowany zostanie raport końcowy, zawierający konkretne rekomendacje dla decydentów.

Nagranie: