Prosument – sieć i rozliczenia – Net metering

Data wydarzenia: 
12 Maj 2014 (poniedziałek)

Debata
Prosument – sieć i rozliczenia – Net metering
15 maja 2014 r. g. 10.00
Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Aby promować ideę prosumenta i w pełni wykorzystać potencjał obszarów wiejskich konieczne wydają się zmiany poszerzające grono prosumentów. Niestety nie ułatwiają ich  rozwiązania prawne zawarte w projekcie ustawy o OZE. W chwili obecnej tzw. „mały trójpak” definiuje prosumenta poprzez „podmiotowość”, co powoduje automatyczne wyłączenie osób prowadzących działalność gospodarczą z ułatwień wynikających z ustawy. W związku z tym drobni przedsiębiorcy, którzy mogliby wytworzoną przez siebie energię (max moc 40 kW w trybie „on-grid”) konsumować w chwili jej wytworzenia, nie mogą tego zrobić na preferencyjnych warunkach i są postrzegani tak samo jak elektrownia systemowa lub farma wiatrowa.

Istotnym elementem w tworzeniu rynku prosumenta jest też zmiana podejścia do rozliczania energii wytworzonej w instalacji prosumenckiej, tj. rozliczenie różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością  energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci – taki zapis jest już w nowym projekcie ustawy.

W perspektywie kwestii spornych wynikających z obecnego kształtu projektu ustawy o OZE konieczne jest podjęcie publicznej debaty o możliwościach zmiany definicji prosumenta i znalezienia złotego środka w sposobie rozliczania energii.

Istotnym celem debaty będzie przedstawienie stanowisk zarówno przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółek obrotu energią i strony rządowej oraz środowisk reprezentujących prosumentów.

Zagadnienia:

 • Jaka powinna być optymalna cena nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w mikroźródłach OZE i odsprzedawanej do sieci?
 • Jaki powinien być optymalny sposób rozliczania energii wprowadzonej i pobranej z sieci?
 • Jakie są gwarancje sprawności sprzętu?
 • Prosument zbiorowy (spółdzielnie energetyczne – Energiegenossenschaften).
 • Jak uwolnić potencjał przedsiębiorców indywidualnych i samorządów w tworzeniu rynku prosumentów?

W debacie udział wzięli:

 • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ Bank
 • Robert Stelmaszczyk, Prezes PTPiREE
 • Bożena Wróblewska, Kierownik Działu Innowacji GASPOL SA, Ekspert FREE
 • Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy
 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Partner Główny

logo

Patronat Medialny

logo