AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020 (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) - Wydarzenie ON-LINE

Data wydarzenia: 
08 Grudzień 2020 (wtorek)
 
 
11 grudnia 2020 r.
 
zaplanowane początkowo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 
(z uwagi na sytuacje epidemiologiczną debaty eksperckie realizowane w formule zdalnej/wideokonferencji)
 
 
 
ORGANIZATOR:
 
 
O wydarzeniu:
 
Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2020 to już trzecia edycja w ramach cyklu wydarzeń, które zgodnie z przyjętymi przez organizatora założeniami, od początku realizowane są pod patronatem resortów odpowiedzialnych za zagadnienia związane z energetyką i klimatem.
 
Areopag stanowi płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.
 
Tegoroczna konferencja obejmie między innymi zagadnienia związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykorzystania krajowego łańcucha dostaw i rozwoju przyszłych rynków dla polskich produktów i usług, perspektywami systemów wsparcia dedykowanych instalacjom OZE, wyzwań stojących przed sektorem OZE w transporcie czy roli poszczególnych technologii OZE w polskiej strategii wodorowej.
Poprzednie edycje:
 
 
 
Partner merytoryczy cyklu:
 
 
Założenia merytoryczne 2020:
 
10:35 – 12:00 DEBATA I
 
KIERUNKI TRANSFORMACJI SEKTORA ENERGETYKI – ROLA TECHNOLOGII OZE
Perspektywy systemów wsparcia OZE 
Potencjał inwestycyjny sektora morskiej energetyki wiatrowej
Wpływ inwestycji sektora OZE na koniunkturę gospodarczą 
Skala dostępności projektów mogących zagospodarować planowane wolumeny aukcyjne w nadchodzących aukcjach 
Rynek bilansujący
 
 
12:45 – 14:15 DEBATA II
 
WYZWANIA I NOWE PERSPEKTYWY W ROZWOJU SEKTORA OZE
Rola technologii OZE w polskiej strategii wodorowej
Lokalne struktury energetyczne panaceum na ograniczenie możliwości przyłączeniowych do sieci 
Perspektywa rozwoju systemu gwarancji pochodzenia 
Wyzwania w ramach sektora OZE w transporcie
 
 
Konferencja będzie dostępna bezpłatnie dla uczestników, o rejestracji zgłoszeń poinformujemy w naszym specjalnym Newsletterze