AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020 (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) - Wydarzenie ON-LINE

Data wydarzenia: 
11 Grudzień 2020 (piątek)
 
 
 
11 grudnia 2020 r.
 
zaplanowane początkowo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 
(z uwagi na sytuacje epidemiologiczną debaty eksperckie realizowane w formule zdalnej/wideokonferencji)
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATOR:
 
 
O wydarzeniu:
 
Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2020 to już trzecia edycja w ramach cyklu wydarzeń, które zgodnie z przyjętymi przez organizatora założeniami, od początku realizowane są pod patronatem resortów odpowiedzialnych za zagadnienia związane z energetyką i klimatem.
 
Areopag stanowi płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.
 
Tegoroczna konferencja obejmie między innymi zagadnienia związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykorzystania krajowego łańcucha dostaw i rozwoju przyszłych rynków dla polskich produktów i usług, perspektywami systemów wsparcia dedykowanych instalacjom OZE, wyzwań stojących przed sektorem OZE w transporcie czy roli poszczególnych technologii OZE w polskiej strategii wodorowej.
 
 
 
 
 
Założenia merytoryczne 2020:
 
10:00 – 10:15 OTWARCIE / PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA
Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 
10:15 – 10:35 WYWIAD
ROZWÓJ I OPTYMALIZACJA RYNKU OZE – DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 
10:35 – 12:00 DEBATA I
 
KIERUNKI TRANSFORMACJI SEKTORA ENERGETYKI – ROLA TECHNOLOGII OZE
Perspektywy systemów wsparcia OZE 
Potencjał inwestycyjny sektora morskiej energetyki wiatrowej
Wpływ inwestycji sektora OZE na koniunkturę gospodarczą 
Skala dostępności projektów mogących zagospodarować planowane wolumeny aukcyjne w nadchodzących aukcjach 
Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 w kontekście wyzwań 
w zakresie odnawialnych źródeł energii
 
12:00 – 12:15
Wystąpienia uczestników połączonych zdalnie / pytania on-line
 
 
12:15– 13:45 DEBATA II
 
WYZWANIA I NOWE PERSPEKTYWY W ROZWOJU SEKTORA OZE
Perspektywy rozwoju rynku biometanu, jako ważnego kierunku OZE w Polsce
Lokalne struktury energetyczne panaceum na ograniczenie możliwości przyłączeniowych
Perspektywa rozwoju systemu gwarancji pochodzenia 
Wyzwania w ramach sektora OZE - energetyka prosumencka
Rola technologii OZE w polskiej strategii wodorowej
 
 
Wśród zaproszonych gości m.in:
 

Piotr Czopek - Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Marcin Ścigan – Zastępca Dyrektora, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Katarzyna Szwed - Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Przemysław Hofman – Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii

Sebastian Jabłoński – Prezes Zarzadu Zarządu Respect Energy

Agata Staniewska – Dyrektor Orsted Polska

Tomasz Stanisławski – Prezes Zarządu, Votum Energy

Maciej Antczak – Dyrektor STX Services (Head of Polish Desk)

 
Konferencja będzie dostępna bezpłatnie dla uczestników
 
 
 
 
Poprzednie edycje: