DEBATA 2011: Uwarunkowania prawne rynku gazu i energii elektrycznej

Data wydarzenia: 
30 Czerwiec 2011 (czwartek)

LIBERALIZM CZY LESEFERYZM?
UWARUNKOWANIA PRAWNE RYNKU GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

30 czerwca 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Szanse na rozwój energetyki gazowej

Nie da się ukryć, że mało prawdopodobne jest aby do 2020 roku powstały nowe źródła mocy w elektroenergetyce. Jeżeli nie zostaną wybudowane nowe moce w OZE i na gaz, to KSE może mieć poważne problemy związane z zapewnieniem ciągłości dostaw i pokryciem zapotrzebowania na energię. To wnioski z debaty na temat rynku energii, którą zorganizowały Procesy Inwestycyjne, Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA i PGNiG w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (30 czerwca). Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji jedynie OZE i gaz, jako źródła budowane w stosunkowo krótkim czasie, mogą szybko uzupełnić systemowe braki. Tę tezę podzielili także inni eksperci m.in. Jacek Brandt z Towarowej Giełdy Energii, który dodał też, że wciąż na rynku energii są bariery, które powodują stagnację inwestycyjną. Tymi barierami są m.in. niewłaściwa struktura cen energii dla odbiorców końcowych i przemysłowych oraz utrzymywanie taryfowania grupy G (uzależnione od wprowadzenia rozwiązań chroniących odbiorców wrażliwych oraz uregulowania tzw. sprzedaży awaryjnej).

Zdaniem Andrzej Szczęśniaka eksperta z Centrum Analiz NaftaGaz.pl rolą władz Polski powinno być wspieranie takich rozwiązań i technologii, które pozwolą utrzymać konkurencyjną cenę energii w kraju. - Jak zostanie uruchomiony market coupling z Niemcami to na dzień dobry ceny energii w Polsce wzrosną o ok. 20%, na pewno nasza cena osiągnie poziom cen w Niemczech a nie odwrotnie” - mówił. Szczęśniak stwierdził, że Polska powinna utrzymać niskie ceny prądu i gazu, bo nasza gospodarka jest nadal w fazie rozwoju. Tymczasem do końca maja 2011 roku w kontraktach pasmowych na dostawę energii w całym 2012 roku sprzedano około 37 TWh energii (w tym na TGE ok. 25 TWh), ze średnią ceną około 203 zł za 1 MWh. Ostatnie transakcje dla tego produktu wykazują jednak stały trend wzrostowy cen.

Według Marka Kamińskiego z Ernst&Young niezadowolenie odbiorców w segmencie handlu gazem jest bezpośrednią konsekwencją braku konkurencji na rynku, ze względu na niedostosowanie polskiego systemu regulacji do potrzeb gospodarki. - Modyfikacja systemu regulacyjnego jest warunkiem koniecznym dla powstania nowych podmiotów w handlu gazem. Przekształcenie rynku gazowego w Polsce powinno być oparte na standardach wypracowanych przez kraje europejskie, które pomyślnie przeszły ten proces. Zgodnie z tymi standardami proces deregulacji powinien przebiegać stopniowo oraz opierać się na swobodzie wyboru odbiorców pomiędzy pozostaniem w systemie regulacji, a przejściem na ceny rynkowe – mówił. Eksperci Z PGNiG:  Marcin Lewenstein, dyrektor Biura Planowania Strategicznego, Andrzej Janiszowski, dyrektor Departamentu Regulacji i Łukasz Pawłowski, dyrektor Biura Klientów Korporacyjnych, podkreślali, że w strategii spółki jest inwestowanie w elektrociepłownie na gaz. Wspólny projekt PGNiG i Tauron powstanie w 2014 r. w Stalowej Woli. Eksperci PGNiG podkreślili też perspektywiczną rolę gazu łupkowego i szczególnie dobrze zapowiadających się prac geologicznych pod Kutnem.

W debacie wzięli udział:

  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • Jacek Brandt, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji, TGE SA;
  • Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG SA;
  • Andrzej Janiszowski, Dyrektor Departamentu Regulacji, PGNiG SA;
  • Łukasz Pawłowski, Dyrektor Biura Klientów Korporacyjnych, PGNiG SA;
  • Marek Kamiński, Dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego, Departament Gazu, Ernst&Young;
  • Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw.

Informacji o debacie udziela Anna Krawczyk, pr@proinwestycje.pl, tel. (22) 424 82 00.

ORGANIZATORZY

logo

WSPÓŁORGANIZATOR

logo

PATRONAT HONOROWY

logo

PATRONAT MERYTORYCZNY

logo

PARTNERZY STRATEGICZNI

logo

PARTNERZY WYDARZENIA

logo

PATRONI MEDIALNI

logo