DEBATA 2011: Uwarunkowania prawne rynku gazu i energii elektrycznej