DEBATA 2006: Białe Ceryfikaty - wysoka efektywność zamiast nowych mocy

Data wydarzenia: 
05 Kwiecień 2006 (środa)

„BIAŁE CERTYFIKATY – wysoka efektywność zamiast nowych mocy”
5 kwietnia 2006r.  godz. 11.30-14.30, 
Hotel Polonia, Warszawa

Warto spojrzeć na polską energetykę okiem tego, dla kogo ta energetyka istnieje i działa – okiem klienta. Oceniając jej wysiłki na rzecz zaspokojenia potrzeb, odbiorca nie zwraca uwagi na stosowane przez energetykę narzędzia, ani na wypracowane przez politykę energetyczną rozwiązania. Odbiorcę-klienta-obywatela-wyborcę interesuje przede wszystkim rezultat a więc stosunek ceny do jakości produktu/usługi.

Debata jest efektem ogólnoeuropejskiej dyskusji nad efektami wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (przyjęta przez Parlament Europejski w grudniu 2005 r.), z której wynika zobowiązanie do zmniejszenia zużycia energii (9% przez 9 lat). Chcemy poddać pod dyskusję rozwiązanie oparte na funkcjonowaniu instrumentu ekonomiczno-finansowego jakim jest wprowadzenie białych certyfikatów, co zapewni odpowiedni udział „negawatów”, czyli megawatów zaoszczędzonych, w europejskim (i polskim) bilansie mocy, z jednej strony, a z drugiej wyraźnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i poprawę stanu środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia dzięki zastosowaniu efektów technologicznej rewolucji w sferze odczytu i szerzej w obszarze zdalnego zarządzania dystrybucją, odbiorem (DSM) i rozproszoną produkcją (DES).

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy: Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki – Andrzeja Kanię, Przewodniczącego Zespołu Poselskiego ds. Energetyki - Andrzeja Czerwińskiego,  Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP - Adama Szejnfelda, Posła PiS Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa - Pawła Poncyljusza, Członka Prezydium PO - Łukasza Abgarowicza, a także ekspertów i przedstawicieli  sektora energetycznego.

Debatę poprowadzi Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki