Polski Mix Energetyczny

Data wydarzenia: 
07 Listopad 2017 (wtorek)

DEBATA

„Polski mix energetyczny”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 7 listopada 2017 r. g.11:00-13-30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

TRANSMISJA ONLINE

Partner Strategiczny Debaty – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Ministerstwo Energii ogłosiło 5 września br. przetarg na wykonanie analizy i prognozy oraz świadczenie usług eksperckich na potrzeby opracowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.

Praca ta będzie wymagała analiz nad energy mix od strony możliwości zapewnienia paliw dla poszczególnych technologii, jak i możliwości finansowania budowy nowych mocy wytwórczych oraz zapewnienia redukcji gazów cieplarnianych. Redukcja niskiej emisji to nasze dodatkowe wyzwanie. Do tych analiz konieczne jest przyjęcie kilku istotnych założeń, będących odpowiedzią na m.in. poniższe pytania:

 • w jakim stopniu oprzeć produkcję energii elektrycznej na krajowym węglu kamiennym, którego zaczyna brakować?
 • co z blokami jądrowymi – jakiej mocy i kiedy?
 • jeśli rozwój energetyki gazowej – to skąd gaz i w jakiej cenie?
 • czy poprawa efektywności to tylko koszty czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej?
 • czy wzrost OZE – w jakiej trajektorii i w jakich technologiach?

Łatwo stawiać pytania, a trudniej o odpowiedź, zwłaszcza kiedy zadanie jest złożone i obarczone odpowiedzialnością polityczną za nasze być lub nie w klubie europejskim. Odpowiedzi powinniśmy szukać biorąc pod uwagę uregulowania wynikające z toczącego się obecnie procesu legislacyjnego Pakietu Zimowego, stanowiącego podwaliny pod budowę solidarnej Unii Energetycznej.

Do dyskusji panelowej zapraszamy m.in.:

 • Andrzeja Kassenberga, Instytut na Rzecz Ekorozwoju;
 • Joannę Maćkowiak-Panderę, Prezes Forum Energii;
 • Bogusława Regulskiego, Wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
 • Tomasza Jackowskiego, Pełnomocnik Dyrektora, NCBJ;
 • Michała Smyka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Arkadiusza Węglarza, Doradcę Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki Niskoemisyjnej i Adiunkta na Wydziale Inżynierii Lądowej PW,
 • Romana Targosza, Dyrektora ds. projektów energetycznych, Europejski Instytut Miedzi.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie!

Dodatkowych informacji udziela: Marina Coey, tel. 602 614 124, email: zarzad@proinwestycje.pl

ORGANIZATORZY:

 procesy_zmn.gif                       eta_aktualne_zmn.jpg

PATRONAT HONOROWY:

                                           

PARTNERZY STRATEGICZNI:

pstrat.png

PATRONI MEDIALNI:

pmed.png
 

 

                                                                                                  

 

Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.