Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego

Data wydarzenia: 
26 Maj 2017 (piątek)

DEBATA

„Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

26 maja 2017 r., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa

TRANSMISJA ON-LINE - POCZĄTEK O GODZ. 11:00

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Patronat:  Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

W najbliższej dekadzie polską energetykę czekają głębokie zmiany. Rozwój inteligentnych miast, klastry energetyczne, elektromobilność, poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój niskoemisyjnych rozwiązań, opartych o krajowe surowce, przyczynią się do rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wypełnienia długookresowych celów Unii Europejskiej. Celem jest także utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki, zmniejszenie zapotrzebowania na importowane surowce energetyczne oraz podatności systemu energetycznego na zakłócenia.

Nowoczesna energetyka powinna być oparta na nowoczesnym rozumieniu jej roli, która obejmuje zarządzanie popytem przez operatora sieci przesyłowej i operatorów sieci dystrybucyjnych, lokalne bilansowanie na niskim i średnim napięciu, otwarcie się na rozproszone źródła energii oraz uwzględnienie i zaspokojenie odbiorców energii a także coraz większe zaangażowanie odbiorców w zapewnienie swoich potrzeb energetycznych.

Nowoczesne spojrzenie na energetykę zakłada zdyskontowanie korzyści wynikających z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce w kategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenia o energetyce rozproszonej, dostarczającej usługi energetycznej angażującej konsumentów energii do działania jako producentów energii cieplnej i energii elektrycznej, którzy nadwyżki mogą sprzedawać do wspólnych systemów energii elektrycznej czy energii cieplnej. Mogą też włączyć się w procesy technologiczne związane z magazynowaniem energii w różnych jej formach. W energetyce konwencjonalnej oprócz zapewnienia dostaw surowców energetycznych z wielu kierunków, od wiarygodnych producentów, bezpieczeństwo energetyczne wynika także z dywersyfikacji struktury wytwarzania (wytwarzanie systemowe, wytwarzanie rozproszone, lokalne bilansowanie energii), z elastyczności i niezawodności działania sieci energetycznych, z możliwości zarządzania przez operatora sieci zarówno podażą, jak i popytem.

Czy i w jakim horyzoncie czasowym nasza energetyka w procesie ewolucyjnych i ciągłych zmian może stawać się bardziej inteligentna w jej wszystkich obszarach? Postaramy się podczas debaty znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

 • Wyzwania rozwojowe dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej przy realizacji celów w latach 2020 i 2030;
 • Rola klastrów energetycznych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, krajowego i lokalnego;
 • Rozwój technologii SMART w energetyce;
 • Elektromobilność;
 • Kierunki rozwoju DSR/DSM.

Do dyskusji panelowej zapraszamy m.in.:

 • Andrzeja Kaźmierskiego, Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii.
 • Mateusza Kędzierskiego, Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii;
 • Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Ireneusza Zyskę, posła na Sejm RP;
 • Grzegorza Doleckiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Dystrybucja SA;
 • Roberta Zasinę, Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja SA;
 • Jacka Janasa, Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie SA;
 • Mateusza Kieferlinga, Prezesa Zarządu PSE Innowacje SA;
 • Roberta Stelmaszczyka, Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Romana Pionkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, Energa Wytwarzanie SA;
 • Michała Ajchela, Wiceprezesa Zarządu, Schneider Electric Polska;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE SA;
 • Michała Ramczykowskiego, Prezesa Zarządu, Europejski Instytut Miedzi;
 • Witolda Sugalskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji,  PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Prof. Piotra Kacejkę, Rektora Politechniki Lubelskiej;
 • Prof. Macieja Chorowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol Energy.
 • Kazimierza Anhalta, członka Rady Rozwoju CEZAMAT

MODERATOR: Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, email: sekretariat@proinwestycje.pl.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego: http://www.proinwestycje.pl/pl/formularz-rejestracyjny

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

                                           

PARTNER DEBATY:
 

 

PARTNERZY STRATEGICZNI:

PARTNERZY MEDIALNI: