Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce

Data wydarzenia: 
14 luty 2014 (piątek)

14 lutego 2014 w sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej odbyła się debata "Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce". Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje oraz materiały z debaty.

Resort gospodarki ocenił, że do 2030 roku niezbędne będzie wyłączenie bloków energetycznych o sumarycznej mocy ponad 12,2 GW, z czego zdecydowaną większość stanowią bloki opalane węglem kamiennym (9,8 GW). W tej chwili w Polsce budowane są 3 bloki systemowe o całkowitej mocy 1,8 GW oraz 6 mniejszych jednostek o mocy ponad 50 MW każda (ich moc całkowita to prawie 0,7 GW, wszystkie zasilane paliwami konwencjonalnymi), co razem daje 2,5 GW.  Kolejne trzy – w Opolu (PGE) i Jaworznie (Tauron) o łącznej mocy 2,8 GW według inwestorów są bliskie rozpoczęcia realizacji, a następnych 13,6 GW jest przygotowywana. Inwestorzy podkreślają, że inwestycji energetycznych w obecnych warunkach rynkowych nie opłaca się realizować. Potrzebne jest wsparcie systemowe. Jakie wsparcie, na jaki czas i dla jakich inwestycji, to gorący temat nie tylko do dyskusji.

Czynnikiem limitującym funkcjonowanie wielu polskich bloków energetycznych są wymogi środowiska, a przede wszystkim realizacja unijnych dyrektyw. Dla dużych instalacji energetycznych (pow. 50 MW) znaczenie ma przede wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych  (tzw. dyrektywa IED), która od 1 stycznia 2016 roku istotnie zaostrzy standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Polska energetyka stoi przed wielkimi wyzwaniami odbudowy swojego potencjału wytwórczego, modernizacji i dostosowania go do ostrzejszych wymogów ochrony środowiska oraz realizacji unijnych zobowiązań w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w jej końcowym zużyciu. Tymczasem spośród zapowiadanych inwestycji realizowana jest jedynie skromna tego część. Firmy energetyczne wstrzymują swoje decyzje inwestycyjne z powodu rosnącego ryzyka. Chodzi tu zarówno o ryzyko ekonomiczne – nienotowane dotąd spadki cen energii na rynku krajowym i państw sąsiednich, jak również regulacyjne – niestabilność prawa i brak realizacji przyjętej polityki energetycznej państwa.  

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • Krzysztof Żmijewski,  Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Rodrigo Escobar, Comision Nacional de los Mercados y la Competencia oraz Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Tim Warham, Senior Policy Advisor in the Energy Market Reform, DECC UK
 • Leo Li, Dyrektor Generalny Industrial and Commercial Bank of China
 • Jakub Koszyczarek, Manager ds. Marketingu i Sprzedaży, Shanghai Electric Power Generation Group
 • Grzegorz Peszko, Główny Ekonomista w Departamencie Rozwoju Zrównoważonego Europy i Azji Środkowej Banku Światowego
 • Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, Polska Grupa Energetyczna
 • Marek Różycki, Zastępca Dyrektora ds. Budowy Bloku, ENEA Wytwarzanie
 • Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Alstom Power
 • Michał Surowski, Ekspert ds. Finansowania, SRRGN
 • Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK
 • Paweł Borys, Dyrektor Pionu Strategia i Rozwój Korporacji, PKO BP
 • Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
 • Michał Kempa, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Strategicznych, KPRM
 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Wszelkich informacji na temat debaty udziela Agnieszka Ferreira, (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 601774480.

Serdecznie zapraszamy!