DEBATA 2013: Rozproszona Energetyka Jądrowa

Data wydarzenia: 
25 Październik 2013 (piątek)

Rozproszona Energetyka Jądrowa

Szansa dla Polski?

25 października 2013 (piątek), godz. 13.00

Miejsce: Centrum Prasowe PAP
ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa

Eksperci twierdzą, że Polski nie stać na budowę dużej elektrowni jądrowej bez wsparcia z budżetu państwa. Budowa planowanych bloków to koszt rzędu 150 mld zł. Alternatywą mogą być małe elektrownie jądrowe, które mają mniejszą moc, są bezpieczniejsze, można je zaadaptować w dowolnej lokalizacji i co najważniejsze są dużo tańsze.

Stopień zaawansowania prac nad reaktorami małej mocy w USA i Chinach wskazuje na możliwość uruchomienia w Polsce pierwszej industrialnej instalacji SMR w połowie przyszłej dekady, czyli w okresie objętym przez Polski Program Energetyki Jądrowej (PPEJ). Reaktory tego typu otwierają możliwość: budowy rozproszonej energetyki jądrowej oraz udziału wielu podmiotów w realizacji programu; łatwiejszego finansowania inwestycji; łatwiejszego dostępu do sieci energetycznych, a co za tym idzie łatwiejszej akceptacji przedsięwzięcia ze względu na jego dużo mniejszą skalę jednostkową; zwiększenia mocy układu poprzez sukcesywne dobudowywanie modułów w danej lokalizacji w miarę potrzeb i możliwości; bezpośredniego zaangażowania w realizację programu przemysłu energochłonnego, który jest zainteresowany układami małej mocy odpowiadającej lokalnym potrzebom, a w tym wykorzystaniem wysokotemperaturowego ciepła.

W trakcie debaty będziemy szukać odpowiedzi na fundamentalne pytania: w jakim stopniu energetyka jądrowa jest nam potrzebna, jakie są istotne cele gospodarcze, których osiągnięcie bez energetyki jądrowej będzie niemożliwe, zbyt kosztowne lub nieracjonalne. Będziemy się również zastanawiać nad warunkami umożliwiającymi poszerzenie Polskiego Programu Energetyki Jądrowej o możliwość wdrożenia w Polsce reaktorów małej mocy.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

  • Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
  • Ludwik Pieńkowski, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, Program  HTRPL w Polsce;
  • Prof. Zhang Zuoyi, Dyrektor Instytutu Technologii Jądrowych i Nowych Energii Uniwersytet Tsinghua Projekt HTR-PM w Chinach;
  • Dr John E. Kelly, Deputy Assistant Secretary for Nuclear Reactor Technologies, US Department of Energy – Office of Nuclear Energy, SMR Project in the USA (light water reactors);
  • J. Darren Gale, Vice President and Project Director B&W mPower, Inc.;
  • Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE SA – operatora polskiego programu jądrowego;
  • Prof. Grzegorz Wrochna, Dyrektor NCBJ, Świerk NC2I-R – EURATOM projekt pod kierownictwem NCBJ;
  • Adam Kordas, Departament Energii Jadrowej, Ministerstwo Gospodarki;
  • Łukasz Kuźniarski, Departament Energii Jadrowej, Ministerstwo Gospodarki;
  • Dariusz Szymański, Departament Energii Jadrowej, Ministerstwo Gospodarki.
 
Partnerem Debaty jest PGE Polska Grupa Energetyczna
logo