DEBATA 2009: Dyrektywa IPPC – wyzwania dla Polski do 2016 roku

Data wydarzenia: 
24 Wrzesień 2009 (czwartek)

Dyrektywa IPPC – wyzwania dla Polski do 2016 roku
Debata

24.09.2009, Polska Agencja Prasowa (PAP), ul. Bracka 6/8, Warszawa, godz. 11.00

Nadal toczą się burzliwe dyskusje związane z realizacją Dyrektywy EU-ETS, a już czeka na nas kolejne, równie, a może nawet bardziej istotne wyzwanie – Dyrektywa IPPC. Zobowiązania, przekładające się bezpośrednio na koszty, zaczynają się nawarstwiać, przez co coraz trudniejsza staje się ich realizacja. Poza inwestycjami związanymi z realizacją zapisów derogacji z grudnia 2008r., będziemy musieli ponieść ogromne koszty – zmodernizować (co w przypadku wieku polskich instalacji wydaje się nierealne) lub zbudować nowe instalacje, ponieważ wymogi Dyrektywy spowodują ogromną liczbę odstawień ze względu na wiek polskich instalacji. Może to zagrozić bezpieczeństwu dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Prace nad Dyrektywą, która ma wejść w życie w roku 2016, są w toku. Modyfikacje wprowadzane przez Komisję Europejską, takie jak zmiana definicji źródła spalania dla istniejących instalacji oraz zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu mogą mieć ogromny wpływ na sytuację wytwórców ciepła i energii. Wymagania Dyrektywy spowodują konieczność realizacji szeroko zakrojonych inwestycji pro-środowiskowych. IPPC ma na celu poprawę jakości powietrza, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w naszym przypadku takie zapisy mogą doprowadzić m.in. do likwidacji ogromnej liczby struktur ciepłowniczych. Problemem jest poziom kumulacji procesu restrukturyzacji w czasie i nadanie mu zbyt szybkiego tempa. Zmiany zapisane w Dyrektywie są niezwykle istotne, ale trzeba je wprowadzać w życie w sposób sprawny ekonomicznie oraz akceptowalny społecznie. Dlatego powszechna jest opinia, że realizacja założeń zw. z IPPC powinna zostać rozłożona na dłuższy okres. Czy jest to konieczne? Szybka realizacja Dyrektywy może doprowadzić też do ograniczenia możliwości produkcyjnych polskiej gospodarki, więc przesunięcie w czasie może również pomóc w bardziej efektywnym i racjonalnym kosztowo sposobie jej realizacji. 

Wyzwania związane z koniecznością modernizacji polskiej energetyki, brakiem zróżnicowania wymagań między źródłami podstawowymi a szczytowymi, ryzykiem rynku wykonawcy, zachowaniem płynności finansowej przy gigantycznej skali i kumulacji wydatków w czasie, wpływem inwestycji na poziom cen energii oraz utrzymaniem konkurencyjności i uniknięciem zapaści gospodarczej są ogromne. Proces wdrażania Dyrektywy może podzielić Państwa Członkowskie na lepsze i gorsze, ponieważ stan gospodarki jest w nich bardzo zróżnicowany. Restrykcyjna realizacja założeń może znacząco naruszyć płynność finansową polskich przedsiębiorstw. Pojawia się też problem rentowności przedsiębiorstw energetycznych (rynek ciepła jest regulowany), wzrostu cen i konkurencyjności. 

Polska chce realizować postawione przez Unię Europejską zadania, jednak chce to robić w sposób racjonalny kosztowo. Jednak tendencja zaostrzania standardów emisyjnych wskazuje na niechęć do negocjacji. Pytanie brzmi jak i czy możemy wpłynąć na zapisy Dyrektywy IPPC, by zminimalizować jej negatywne konsekwencje?

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in.:

 • Marzena Chodor, Policy Officer DG Environment, Komisja Europejska;
 • Krystyna Panek-Gondek, Zastępca Dyrektora, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska;
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • Wojciech Jaworski, Kierownik KASHUE;
 • dr inż. Wojciech Bujalski, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Instytut Techniki Cieplnej,Politechnika Warszawska;
 • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, Proeko CDM;
 • Janusz Kucharski, Kierownik Sekcji Rozwojowej Energetyki, Zakłady Azotowe Puławy S.A.;
 • przedstawiciele zarządów firm z sektora energetycznego.

Debatę otworzyła Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Debatę poprowadził prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Udział w debacie był bezpłatny.
 

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Dyrektywa IPPC - wyzwania dla Polski do 2016 roku" (w kolejności wg programu):

 • Marzena Chodor, Policy Officer DG Environment, Komisja Europejska >>>
 • Krystyna Panek-Gondek, Zastępca Dyrektora, Departament Zmian Klimatu i Ochrony 
 • Atmosfery, Ministerstwo Środowiska >>>
 • Wojciech Jaworski, Kierownik KASHUE >>>
 • dr inż. Wojciech Bujalski, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony 
 • Środowiska, Instytut Techniki Cieplnej,Politechnika Warszawska >>>
 • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, Proeko CDM >>>
 • Janusz Kucharski, Kierownik Sekcji Rozwojowej Energetyki, Zakłady Azotowe Puławy S.A. >>>

PARTNER WYDARZENIA:

logo