Nexus bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa z udziałem dr. Piotra Naimskiego

Data wydarzenia: 
18 Maj 2023 (czwartek)
 
W dniu 18 maja 2023 w Spale zrealizowana została specjalna debata ekspercka pt
 
„Bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa”
 
Debatę merytorycznie wypracowali: Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, Sekretarz Urzędu Gminy Błonie przy współpracy z Akademią Sztuki Wojennej oraz Uniwersytetem Warszawskim.
 

fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego (od lewej: Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch, Piotr Naimski, Przemysław Kubicki, Marek Brodziak, Krzysztof Tomaszewski)
 
Moderatorem panelu był płk dr hab. inż. Andrzej Soboń
 
Gościem honorowym panelu był
 
 
dr Piotr Naimski - były Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wyzwania i perspektywy
 
Podczas debaty zostały poruszone niezwykle ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, a w tym m.in:
 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w obliczu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Lokalne bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo państwa – teoria i praktyka
 
Wśród uczestników debaty byli:
dr Piotr Naimski
dr hab. Krzysztof Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski
dr inż. Grzegorz Maśloch, SGH
mgr Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego
Marek Brodziak, Dyrektor dep. Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja SA, o. Warszawa
Przemysław Kubicki, Sekretarz Urzędu Gminy Błonie
 
Nasi przedstawiciele - Rafał Czaja oraz Grzegorz Maśloch zwracali uwagę na kwestię związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczyło to zwłaszcza infrastruktury krytycznej, np. służby zdrowia, wodociągów czy oczyszczalni ścieków, które ze względu na długotrwałe przerwy w dostawach energii mogą doprowadzać do lokalnych kryzysów. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza gmin wiejskich, dysponujących rozproszoną infrastrukturą, na obszarach których interwencja państwa w sytuacjach kryzysowych może być opóźniona. Elementem wypowiedzi były także aspekty zrównoważonego lokalnie miksu energetycznego, tzn. realizacji inwestycji z nastawieniem na lokalną autokonsumpcję i z wykorzystaniem różnych technologii odnawialnych, odpowiadających maksymalnie profilowi konsumpcji energii elektrycznej - czyli model optymalnej lokalnej Spółdzielni Energetycznej!
 
Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji pt.
„Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne” 
18 - 19 maja 2023 

Komitet Naukowy Konferencji:

płk prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj – Przewodniczący
płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj – Dziekan WBN – Wiceprzewodniczący
dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj – Prodziekan ds. studenckich WBN
prof. dr hab. Andriy Kuzyshyn
prof. dr hab. Beata Łaciak
prof. dr hab. Maciej Marszałek
prof. dr hab. Marcin Składanowski
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz
dr hab. inż. Rafał Bazela, prof. WITU
dr hab. Krzysztof Drabik, prof. UPH
dr hab. Paweł Gromek, prof. SGSP
dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP
dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG
dr hab. Mateusz J. Kuczabski
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK
dr hab. Ewa Marciniak, prof. UW
dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG
dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT
dr hab. Cezary Smuniewski, 
dr hab. Orystlava Sydorchuk
dr hab. Halina Świeboda
dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr  hab. Mateusz J. Kuczabski – Przewodniczący
dr Anna Mróz-Jagiełło – Wiceprzewodnicząca
mgr Marta Adamczewska – Sekretarz
dr Dorota Domalewska
dr Marcin Mazurek
ppłk dr Jacek Stempień
płk dr inż. Paweł Sweklej
dr inż. Jarosław Walczak
dr inż. Tomasz Zawadzki
mjr rez. mgr Małorzata Nadulicz