Konferencja POWER RING 2007

Data wydarzenia: 
05 Grudzień 2007 (środa)

Zaproszenie

IV Międzynarodowa Konferencja Power Ring
„ W stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej”, 
5 grudnia 2007 r., godz. 9.00, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Spotkanie poświęcone będzie niezwykle aktualnej problematyce regionalnej współpracy energetycznej w naszej części Europy.

Tradycyjnie już atrakcyjność naszych konferencji budowana jest na wysokim merytorycznym poziomie referentów i gorących problemowych dyskusjach.

Tym razem swój aktywny udział zapowiedzieli wybitni przedstawiciele europejskiej energetyki:

 • Cecilia Hellner, Sekretarz generalny ETSO (European Transmission System Operators)
 • Hans Ten Berge, Sekretarz generalny EURELECTRIC
 • Maik Neubauer Dyrektor Operacyjny, EEX (European Energy Exchange)
 • Bert den Ouden, Prezes APX
 • Jean-Andre Barbosa, TEN-E, DG TREN (Komisja Europejska)

Oraz wielu wybitnych polskich ekspertów i menedżerów.

Nadrzędnym celem tej edycji konferencji jest znalezienie rozwiązania pozwalającego na prostszy i bardziej efektywny handel transgraniczny, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskiego rynku energii w Europie. Chcielibyśmy stworzyć forum do dyskusji w zakresie następujących kwestii:

 • Koncepcja regionalnych rynków energii - cele, zasady oraz narzędzia;
 • Market coupling jako mechanizm stymulujący handel transgraniczny;
 • Koncepcja Europejskiej Platformy Handlu Energią;
 • Europejski Dom Rozliczeniowy;
 • Inwestycje w zakresie połączeń;
 • Europejskie Obserwatorium Dostaw;