Konferencja 2010 - Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw

Data wydarzenia: 
25 Listopad 2010 (czwartek)

W imieniu firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Partnerstwa realizującego Projekt SYMBIOSIS – Transference of Innovative Solutions for CSR through multistakeholder management zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującej konferencji zatytułowanej:

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
– strategie i narzędzia zaangażowania interesariuszy

Konferencja organizowana jest w dniu 25 listopada 2010r, w Pałacu Prymasowskim, ul. Senatorska 13/15, w Warszawie.

W ramach projektu Symbiosis wybrane organizacje z Portugalii, Hiszpanii, Polski i Włoch wcielają wewnątrz swoich organizacji metodologię opartą o Standard AA1000 określający zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności. Podsumowując projekt chcielibyśmy podzielić się z Państwem zdobytą wiedzą w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli wiodących instytucji z Polski i z zagranicy działających w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy.