Bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa

Data wydarzenia: 
18 Maj 2023 (czwartek)
W dniach 18 - 19 maja 2023 roku w Spale realizowana będzie konferencja naukowa pn. „Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne” 
 
 
W ramach wydarzenia Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego realizować będzie specjalny panel ekspercki pt:
 
„Bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa”
 
Moderatorem panelu będzie płk dr hab. inż. Andrzej Soboń
 
Podczas debaty zostaną poruszone niezwykle ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wyzwania i perspektywy
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w obliczu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Lokalne bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo państwa – teoria i praktyka
 
Ekspertami, którzy rozwiną zagadnienia będą: 
dr Piotr Naimski
dr hab. Krzysztof Tomaszewski
dr inż. Grzegorz Maśloch, SGH
mgr Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego
Marek Brodziak, Dyrektor dep. Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja SA, o. Warszawa
Przemysław Kubicki, Sekretarz Urzędu Gminy Błonie

Komitet Naukowy Konferencji:

płk prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj – Przewodniczący
płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj – Dziekan WBN – Wiceprzewodniczący
dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj – Prodziekan ds. studenckich WBN
prof. dr hab. Andriy Kuzyshyn
prof. dr hab. Beata Łaciak
prof. dr hab. Maciej Marszałek
prof. dr hab. Marcin Składanowski
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz
dr hab. inż. Rafał Bazela, prof. WITU
dr hab. Krzysztof Drabik, prof. UPH
dr hab. Paweł Gromek, prof. SGSP
dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP
dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG
dr hab. Mateusz J. Kuczabski
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK
dr hab. Ewa Marciniak, prof. UW
dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG
dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT
dr hab. Cezary Smuniewski, 
dr hab. Orystlava Sydorchuk
dr hab. Halina Świeboda
dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr  hab. Mateusz J. Kuczabski – Przewodniczący
dr Anna Mróz-Jagiełło – Wiceprzewodnicząca
mgr Marta Adamczewska – Sekretarz
dr Dorota Domalewska
dr Marcin Mazurek
ppłk dr Jacek Stempień
płk dr inż. Paweł Sweklej
dr inż. Jarosław Walczak
dr inż. Tomasz Zawadzki
mjr rez. mgr Małorzata Nadulicz