Konferencja NEUF 2011

Data wydarzenia: 
16 Czerwiec 2011 (czwartek)

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z konferencji:
ZAPROSZENIE

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly
Biała Księga - Narodowy Program Redukcji Emisji

16 czerwca 2011 r., godz. 9.00
"Teatr Kamienica", Al. Solidarności 93, Warszawa

Polska przechodzi na „zieloną stronę energetyki” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski są przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podczas tegorocznej edycji konferencji NEUF postanowiliśmy zorganizować jako wydarzenie towarzyszące - otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji podczas którego prowadzone będą społeczne konsultacje poszczególnych zagadnień Białej Księgi. Jesteśmy przekonani, że opracowany dokument przyczyni się do wdrożenia niezbędnych w polskiej gospodarce mechanizmów promujących niskoemisyjne technologie. Przyjęcie przez rząd proponowanych przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji rozwiązań i ich uwzględnienie w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej a następnie zaakceptowanie tych działań przez polskie społeczeństwo daje Polsce szansę na wzrost konkurencyjności przemysłu oraz poprawę dostępu do taniej i czystej energii. Główne tezy rządowego projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawi przedstawiciel resortu gospodarki podczas konferencji NEUF.

Natomiast podczas zasadniczej części konferencji NEUF będziemy omawiać istotne z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach. Będziemy rozmawiać o potrzebie wprowadzenia w życie m.in. legislacji w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce, ustawie o realizacji inwestycji strategicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju (w tym legislacji w zakresie inwestycji sieciowych), ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o promocji wysokoefektywnych źródeł energii elektrycznej, ustawie o promocji kogeneracji (w kontekście pojawiającej się szansy na wykorzystanie krajowych zasobów gazu łupkowego). Zaproszeni eksperci z branży energetycznej przedstawią też realne scenariusze w zakresie niezbędnych inwestycji. Poznamy też strategię klimatyczną dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (w tym realne szacunki potencjalnych nowych miejsc pracy tzw. green jobs w związku z planowanymi inwestycjami w OZE). Od przedstawicieli Komisji Europejskiej dowiemy się też, w jaki sposób zaostrzające się wymogi związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych (KE planuje dalsze redukcje emisji do poziomu 80 proc. i wprowadzenie tzw. podatku węglowego) będą wpływać na priorytety polityki energetycznej UE. Z kolei przedstawiciele polskiego rządu przedstawią jak zgłaszane przez Komisję Europejską nowe wymogi dotyczące redukcji emisji będą determinowały działania Polski podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

Do udziału w konferencji i otwartym posiedzeniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji zaprosiliśmy ekspertów ze świata polityki, nauki i biznesu między innymi: prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, prof. Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska, Marie Donnelly, Dyrektora Nowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej i Innowacji, Dyrektoriat Generalny ds. Energii, Komisja Europejska, Marcina Korolca, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Gospodarki, prof. Michała Kleibera, Wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Prezesa PAN, prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Krzysztof Żmijewski
podpis
Sekretarz Generalny 
Społeczna Rada Narodowego Programu
Redukcji Emisji

 

Rafał Czaja
podpis
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Udział w NEUF jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.06.2011: na nr fax (22) 671 14 80 lub e-mail: zgloszenia@proinwestycje.pl

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela p. Alicja Mazur, tel. (22)424 82 00, komunikacja@proinwestycje.pl

 

ZAPROSZENIE
na specjalny panel dyskusyjny
„Legislacja w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce”
Warszawa, 16 czerwca 2011 r., godz. 16.30, aula Teatru Kamienica, Al. Solidarności 93.
Organizator: Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji i Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Panel dyskusyjny ma na celu uświadomienie przedstawicielom rządu i parlamentu oraz przedsiębiorcom korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie regulacji prawnych pozwalających na likwidację barier dla inwestorów, którzy chcą wybudować niewielkie źródła energii. Chodzi o takie przepisy, które nie tylko będą pozwalały na produkcję prądu i ciepła do zaspokajania swoich potrzeb energetycznych ale też w przypadku dysponowania nadwyżkami energii umożliwią  dostarczanie  i sprzedawanie jej do sieci dobrowolnie z inicjatywy lub na żądanie operatora.

 

Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wziiął aktywny udział w dyskusji nt. działalności prosumenckiej w energetyce.

W panelu dyskusyjnym udział wzieli także: Jarosław Tworóg, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Przemysław Zaleski, wiceprezes ENEA Operator oraz członka Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu Globema Sp. z o.o.,  prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz menedżerowie dużych przedsiębiorstw z branży energetycznej i teleinformatycznej. Panel dyskusyjny poprowadzi Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Działalność prosumencka (prosument to odbiorca i zarazem producent energii) jest efektywna dzięki tzw. inteligentnym sieciom. Dlatego też podczas dyskusji będzie możliwość zaprezentowania istniejących już na rynku rozwiązań technologicznych pozwalających rozliczać on-line małych producentów-konsumentów energii.

Wdrożenie inteligentnych sieci zapewnia większą efektywność energetyczną i pozwala na łatwiejsze przyłączanie do sieci rozproszonych źródeł energii, doprowadza do zmniejszenia obciążenia sieci i minimalizacji zagrożenia blackoutem. Szereg czynników umożliwia współczesny rozwój inteligentnych sieci. Małe turbiny gazowe, ogniwa paliwowe, energetyka wiatrowa i pompy ciepła pozwalają wytwarzać energię elektryczną i cieplną w sposób rozproszony. Technologie informatyczne pozwalają na opracowanie nowych metod sterowania, monitorowania i zabezpieczenia sieci, ułatwiając pomiar, akwizycję i wizualizację danych, szerokie wykorzystanie czujników oraz modeli i symulacji zużycia. Zmianę sposobu wykorzystania energii przez odbiorców końcowych stymuluje wzrost świadomości kwestii polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i konieczności oszczędzania energii ze względu na kurczące się zasoby paliw kopalnych i konsekwencje rozwoju energetyki dla środowiska.

Po panelu dyskusyjnym możliwe będą konsultacje z ekspertami i zagłębienie się w szczegóły w odniesieniu do konkretnej branży i specyficznych zagadnień.

Zgłoszenia można też przesyłać na adres: zgloszenia@proinwestycje.pl. Informacje na temat programu panelu udziela: p. Alicja Mazur, tel. (22) 424 82 00, fax. (22) 671 14 80, email: komunikacja@proinwestycje

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

logologologologologologologologologologologologo

 

PATRONAT HONOROWY

logo

logo

 

PARTNERZY WYDARZENIA

logologologologologologologologologo

 

PARTNER PANELU PROSUMENCKIEGO

logo

PARTNER MEDIALNY

logo

PATRONAT MEDIALNY

logologologologologologologologo