Debata "Rynek Energii w Polsce" z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dr Rafała Gawina oraz dr Krzysztofa Księżopolskiego - przedstawiciela Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego/Katedra Polityki Publicznej SGH

Data wydarzenia: 
03 luty 2022 (czwartek)

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do śledzenia debaty  dot. rynku energii w Polsce, która odbędzie się w dniu 3 lutego o godz. 12.00, na dedykowanym kanale SGH w serwisie YouTube.

Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom w formie online.

Link do spotkania prześlemy do wszystkich zgłoszonych osób przez formularz rejestracyjny (na dole strony), 

W spotkaniu udział wezmą: 

•    dr Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
•    dr Krzysztof Księżopolski, Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH.

Rozmowę poprowadzi dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH Bartosz Majewski

Spotkanie realizowane w ramach cyklu ""Czwartkowe Forum SGH"

Zakres merytoryczny:

Wzrosty cen nośników energii elektryzują opinie publiczną, wzrastając do nieobserwowanych dawno poziomów.  Są one w dużej mierze wynikiem czynników zewnętrznych – napięć geopolitycznych, zmian w polityce energetycznej UE i zwiększonego popytu po pandemii. Nie należy jednak zapominać o ogromnych wyzwaniach stojących przed krajową energetyką, które od lat pozostają te same. Wzrastają koszty uprawnień, co czyni naszą energetykę opartą na węglu coraz droższą. Nieefektywne wytwarzanie i przesył energii powoduje ogromne straty i wzrost kosztów dla naszej i tak bardzo energochłonnej gospodarki. Wysokie ceny energii stanowią zagrożenie dla konkurencyjności gospodarki. Podejmowana przy tej okazji ochrona konsumentów i gospodarstw domowych jest ważnym elementem przeciwdziałania skutkom wzrostów, łagodzi ona jednak tylko skutki dla określonych grup.

•    Czy ceny uprawnień do emisji CO2 będą rosły w 2022 roku?
•    Czy obecny stopień konsolidacji na rynku dystrybutorów energii sprzyja konsumentom?
•    Jaka jest obecnie marżowość modelowego przedsiębiorstwa energetycznego, które jest elementem postępowania taryfowego? 
•    Czy konieczne są mechanizmy wsparcia, rozwijające sieci elektroenergetyczne?
•    Czy jest szansa, że w kolejnym roku ceny energii zostaną zwiększone wyłącznie o stopę inflacji?
•    Jak powinna wyglądać współpraca na linii nauka-biznes-administracja w dobie kryzysu klimatycznego?
•    Czy środowiskowe innowacje technologiczne są rozwiązaniem dla problemów związanych z kryzysem klimatycznym?

Rejestracja na wydarzenia została zamknięta w dniu 3 lutego o godz. 11.00

 

Retransmisja będzie dostępna

TUTAJ