DEBATA 2011: Konkurencyjność na rynku energii

Data wydarzenia: 
17 Listopad 2011 (czwartek)

Zaproszenie na debatę

KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII

17 listopada 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Priorytetem Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej jest promowanie rozwiązań wzmacniających konkurencję, a więc antymonopolowych. Konkurencję na rynku gwarantuje wielość ofert sprzedaży, dopasowanych do odbiorcy zarówno cenowo, jak i produktowo. Jednym z czynników warunkujących jej rozwój jest z pewnością sama struktura rynku energii. Na konkurencyjnym rynku istnieje wiele rywalizujących ze sobą podmiotów, co powoduje przejrzystość i płynność sprzedaży. Mimo zmian, które miały miejsce w ubiegłych latach, polskiemu rynkowi wciąż daleko do stanu efektywnej konkurencji.

Dzisiaj rozwiązania antymonopolowe w naszym kraju sprowadzają się głównie do przeniesienia części rynku energii na giełdę. Wprowadzenie obowiązku sprzedaży na TGE zmobilizowało wielu odbiorców do szukania nowego sprzedawcy oraz sprawiło, że cena energii stała się transparentna. Dzięki temu odbiorcy wiedzą, jaka jest wysokość ceny na rynku hurtowym, a przez to mogą łatwiej negocjować ceny ze sprzedawcą. Sprzedawcy energii nie chcą jednak dzielić się oszczędnościami z klientami, obniżając ceny. Świadczy o tym statystyka. Jak dotąd zaledwie 10 tys. odbiorców wszystkich grup taryfowych skorzystało z ustawowego prawa wyboru sprzedawcy. To oficjalne dane regulatora rynku. Pojawiły się jednak oznaki ożywienia. Na koniec stycznia 2011 r. sprzedawcę energii zmieniło blisko 8,3 tys. odbiorców komercyjnych, co w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 r. oznacza wzrost o prawie 540 proc. Resztę, czyli zaledwie 1,7 tys., stanowią odbiorcy indywidualni.

Towarowa Giełda Energii nie jest jedynym mechanizmem pozwalającym na konkurencyjność na rynku energii. Pieśnią przyszłości dla konkurencyjności polskiego rynku energii są jednak zintegrowane planowanie w elektroenergetyce (IRP), wdrożenie mechanizmów zarządzania popytem, wprowadzenie rozliczeń według rzeczywistego profilu zużycia (time of use), umożliwienie konkurowania ceną w poszczególnych godzinach doby czy ujawnienie elastyczności cenowej popytu.

Ważną częścią dyskusji powinien być głos odbiorców przemysłowych, dla których koszty energii elektrycznej są kluczowym elementem kształtowania cen własnych produktów i niewątpliwie powinni mieć głoś w dyskusji dot. rynku energii.

Zapraszamy Państwa na debatę, której celem jest otwarta dyskusja prowadząca do konkluzji, w jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność naszego rynku energetycznego.

W debacie wzięli udział:

  • Tomasz Świetlicki, Naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii, Ministerstwo Gospodarki
  • Zofia Janiszewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki,
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii,
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
  • Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią
  • Janusz Moroz, Wiceprezes Zarządu, RWE Polska
  • Tomasz Sikorski, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich,  PSE Operator
  • Paweł Rokicki ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

W razie pytań odnośnie debaty prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, pr@proinwestycje.pl,  tel. (22) 424 82 00.

PARTNERZY STRATEGICZNI

logo

PATRONAT HONOROWY:

logo

PATRONAT MERYTORYCZNY:

logo

PARTNERZY WYDARZENIA

logo

PATRONI MEDIALNI

logo