3 czerwca 2016r. Debata pt.: "Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej"

Data wydarzenia: 
03 Czerwiec 2016 (piątek)

3 czerwca 2016r. (piątek) odbyła się debata pt.: „Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej” organizowana jest pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Instytutu Sobieskiego. Współorganizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Termin: 03.06.2016r. godz. 10:30-13:15

Miejsce: Siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Polityka zaostrzania norm emisji szkodliwych gazów do atmosfery jest konsekwencją światowych procesów gospodarczych i technologicznych i nie ma odwrotu od tego trendu. Polska jest częścią tego procesu, wpisuje się w te trendy, poszukując własnej drogi i rozwiązań. Dlatego stajemy dziś przed pytaniem: jak potraktować niskoemisyjną transformację i jaką przyjąć strategię w tym obszarze? Węgiel jest atutem Polski i jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska ma najniższy w Unii Europejskiej poziom zależności od importu energii – 2-krotnie niższy od średniej unijnej!

Trwająca od dłuższego czasu dyskusja celów polityki klimatycznej zyskuje nowy wymiar wynikający z ustaleń Konferencji Klimatycznej COP21 z końca 2015 roku. Ograniczanie wzrostu globalnej temperatury powietrza o 2 st. Celsjusza to walka z emisją gazów cieplarnianych, a nie walka z węglem jako źródłem energii. Jedno z ważniejszych dla Polski ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy Konferencji Klimatycznej dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Polskę i inne kraje Unii Europejskiej, oprócz nowej umowy klimatycznej zawartej podczas szczytu COP21 w Paryżu, obowiązują też unijne regulacje klimatyczne. Obecnie Unia Europejska dyskutuje projekty regulacji polityki klimatycznej na lata 2020-2030. Ważne, aby ustalenia z COP21 zostały także włączone do regulacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 roku.

Media podają, że niektóre światowe koncerny stopniowo przygotowują się do odchodzenia od paliw kopalnych, przesuwając akcenty swoich polityk rozwojowych na alternatywne źródła energii, jednocześnie promowana jest polityka dekarbonizacyjna rozumiana powszechnie jako całkowite odejście od węgla.

Czy to jedyna słuszna opcja? W Japonii z uwagi na kłopoty z energetyką jądrową coraz aktywniej wspiera się nowoczesne, czyste techniki spalania klasycznych surowców, które swoją efektywnością spełniają najwyższe normy środowiskowe.

Dlatego naszą szansą jest, najmądrzejsze jak potrafimy, najbardziej nowoczesne wykorzystanie klasycznych, tradycyjnych, źródeł energii, w tym przede wszystkim węgla. Należy dążyć do wypracowania rozwiązań, które zamiast zakazywać wykorzystania tego cennego paliwa, będą zachęcać do inwestowania w najbardziej efektywne i czyste jego wykorzystanie. Nie jest to pusty wymysł – szansą dla ciepłownictwa jest zarówno pełniejsze wykorzystanie znanych i powszechnie stosowanych technologii (CHP), źródeł energii (biomasa, odpady), wdrożenie bardziej zaawansowanych rozwiązań (trigeneracja) i rozwijanie nowych technologii (np. magazynowanie). Ich wspólnym elementem jest integracja z lokalnym i krajowym systemem energetycznym i konieczność świadomego gospodarowania dostępnymi zasobami energetycznymi

Przyszła polska gospodarka powinna być niskoemisyjna, a nie niskowęglowa, mamy szansę na pokazanie, że potrafimy osiągnąć wspólnie ustalane cele bez stawiania na głowie całego systemu gospodarczego. Drogą do sukcesu jest dialog i wspólne działanie administracji, środowisk naukowych i przemysłu.

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Ochrona klimatu i środowiska a rola węgla w 21 wieku
 2. Rozwój kogeneracji (węgiel, gaz, biomasa)
 3. Proaktywne, inteligentne wykorzystanie węgla w energetyce i innych branżach
 4. Nowe technologie spalania węgla – doświadczenia zagraniczne

W panelu eksperckim udział wzięli:

 • Zbigniew Bis, Profesor, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
 • Jan Gładki, Prezes Zarządu, Fluid SA
 • Jacek Janas, Prezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie
 • Dawid Klimczak, Prezes Zarządu Enea Trading
 • Jakub Miler, Prezes KIC
 • Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzająca Obszaru Strategii, PGE
 • Paweł Nierada, Ekspert w obszarze energetyka, Instytut Sobieskiego
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Marek Ściążko, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

Moderator: Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne

Organizatorzy:
      procesy_zmn1.gif          eta_aktualne_zmn.jpgigcp.jpg

 

Patronat:

orzel_z_napisem.jpg           instytut_sobieskiego.jpg           zbpglowne25lat_cmykzmn.jpg

 

Partnerzy wydarzenia:

fluid.jpg kic_0.jpg logo_sefako.jpg

 

Partnerzy strategiczni:

   atende_logo_zmn1.png                ec_systems_zmn.png     
                  

                    europejski_instytut_miedzi_zmn.png              ey_zmn.gif                                    

globema_zmn.png                         landisgyrzmn.jpg                    leonargo_zmn.png

 

pge_logotypy_godlo_0.gif                   tauron_logo_promocyjne_pionowe.jpg

 

Patroni medialni: