3 czerwca 2016r. Debata pt.: "Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej"