Konferencja NEUF 2009

Data wydarzenia: 
18 Czerwiec 2009 (czwartek)
V Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2009 - Nowa Energia User Friendly
Europejskie 3x20 - Problemy implementacji
18 czerwca 2009r., godz. 8:30-16:30, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa 
             
PATRONAT HONOROWY: prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska >>> 
Tematyka konferencji była niezwykle aktualna, ponieważ dotyczyła kwestii wypracowania szczegółowych zapisów pozwalających na wdrożenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego z uwzględnieniem specyfiki polskiej gospodarki. Zaproszeni eksperci reprezentujący strategiczne sektory gospodarki, na które narzędzia wypracowane w ramach Pakietu wpłyną najmocniej, poruszali kwestie - przyszłości polskiego rynku energii w kontekście europejskim, możliwości poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Omówione zostały zagrożenia, które mogą dotknąć rodzimy przemysł oraz potencjał technologiczny mogący zwiększyć wydolność energetyki i gospodarki.
Honorowym gościem konferencji był Dyrektor Generalny, DG Environment w Komisji Europejskiej, Pan KARL FALKENBERG czytaj >>>
 
Prezentacje podczas konferencji wygłosili również przedstawiciele DG REGIO, DG TREN i DG Competition:
* Manfred Beschel - Head of Unit, DG REGIO,
* Chris Bolesta - Policy Officer, DG TREN,
* Kamila Kloc- Evison - Case Handler, DG Competition.
             
Na konferencji poruszane również były kwestie związane ze stymulowaniem wzrostu konkurencyjności rynku energii w Polsce. Już od dawna uczestnicy debat publicznych sugerują, że brakuje nam spójnej wizji kształtu systemu elektroenergetycznego. Wszyscy zwracają uwagę na konieczność wdrażania nowych inwestycji, których realizacja wydaje się nierealna bez prawidłowo skonstruowanego i w pełni konkurencyjnego rynku, rządzącego się kryteriami popytu i podaży. Celem konferencji była także identyfikacja skutecznych sposobów poprawy konkurencyjności i efektywności bez uszczerbku dla bezpieczeństwa energetycznego. 
               
Konferencja, podobnie jak wszystkie poprzednie edycje była otwarta i miała międzynarodowy charakter. W wydarzenie wzięło udział ponad 150 osób: polityków, przedstawicieli gospodarki - energetyki, przemysłu, sektora gazowego i ciepłowniczego, administracji państwowej, ambasad, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych. Mamy nadzieję, że dyskusja będzie miała odzwierciedlenie w rzeczywistości i będzie stanowić część dialogu pomiędzy Polską a Komisją Europejską  możliwości stworzenia z narzędzi Pakietu Klimatyczno - Energetycznego rzeczywistej szansy rozwoju dla gospodarki.          
              
 • PROGRAM KONFERENCJI >>>
 • SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI  NEUF 2009 >>>      
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA >>>
 • RAPORT >>>
            

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na konferencję:

 • Chris Bolesta, DG TREN, Komisja Europejska >>> 
 • Jacek Brandt, Dyrektor Departamentu Analiz Rynku i Produktów Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A. >>>
 •  prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
 • Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska >>>
 • Wojciech Chmielewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, Ministerstwo Skarbu Państwa >>>
 • Wojciech Graczyk, Dyrektor ds. Regulacji i Modelu Rynku, RWE Polska S.A. >>>
 • Janusz Bil, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Poland Sp. z o.o. >>>
 •  Michał Machlejd, Prezes Zarządu, SPEC S.A. >>>
 • Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć, PGNiG SA >>>
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o. >>>
 • Timo Mahlanen, Wärtsilä Finland Oy >>>
 • Kamila Kloc-Evison, DG Competition, Komisja Europejska >>>
 • Nikolay Minkow, Przewodniczący Komitetu ds. Infrastruktury, Energii i Gospodarki Komunalnej, Konfederacja Pracodawców i Przemysłowców w Bułgarii >>>

PATRONAT MEDIALNY:

logo

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

logo

PATRONAT HONOROWY:

logo