Debata "Biowęgiel – polskie paliwo niskoemisyjne"

Data wydarzenia: 
27 Styczeń 2015 (wtorek)

Biowęgiel – polskie paliwo niskoemisyjne
jako element PROW 2014/2020
27 stycznia 2015 r. godz. 11:00-14:00
Miejsce: sala konferencyjna 49/51 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Przy obecnym kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej – rola węgla w Krajowym Systemie Energetycznym może ulec zmianie. Polska, jako członek UE, jest również uczestnikiem wspólnotowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla EU ETS (CO2) oraz musi wypełnić swoje zobowiązania w ramach realizacji celów polityki klimatycznej w obszarze non-ETS. Powyższe - zobowiązuje nas do efektywniejszego gospodarowania własnymi zasobami naturalnymi (węgiel) oraz do rozwoju energetyki niskoemisyjnej – odnawialnej i skojarzonej.

Rozwiązaniem będącym wsparciem dla realizacji zarówno krajowej, jak i unijnej polityki energetycznej jest energetyka rozproszona, która ogranicza emisję dwutlenku węgla. Niekwestionowaną wartością dodaną energetyki rozproszonej jest uniezależnienie się w określonym zakresie od dostaw energii elektrycznej z sieci, gdzie przerwy w jej dostawach mogą stanowić istotne ograniczenia komfortu funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i przeszkodę w  prowadzeniu działalności produkcyjnej, np. rolniczej. Pod względem ekologicznym najefektywniejszymi źródłami rozproszonymi są źródła odnawialne, a w szczególności przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. W swojej charakterystyce  rozwiązania te posiadają jednak cechę, która uniemożliwia ich użycie jako autonomicznych źródeł zasilania. Jest to spowodowane brakiem możliwości programowania ich działania  (zależą  od warunków pogodowych – siły wiatru, nasłonecznienia). Rozwiązaniem eliminującym problem braku stabilności są wysokosprawne układy kogeneracyjne. W takich układach najczęściej stosowanym paliwem jest gaz. Na poziomie wspólnoty jest on uważany za paliwo „niskoemisyjne”, jednak w obecnej sytuacji politycznej oraz przy braku wystarczających zasobów tego surowca w kraju bardziej uzasadnionym byłoby opracowanie alternatywy, w podobnym – przewidywalnym i stabilnym układzie, w postaci paliwa wykorzystującego surowce produkowane w kraju.

Biorąc pod uwagę warunki polskie bardzo efektywną ekologicznie i ekonomicznie alternatywą dla paliwa dedykowanego kogeneracji w postaci gazu wydaje się być paliwo składające się z węgla niskiej jakości (miały węgla kamiennego, miał węgła  brunatnego), na które popyt w tradycyjnej energetyce systemowej stale maleje, oraz biomasy będącej odpadem (np. słoma), lub produktem działalności rolniczej (np. miskantus). Zaznaczyć też trzeba, że węgle krajowe wypierane są w wielu rejonach przez konkurencyjne węgle z importu, którego zablokować się nie da.

Aby umożliwić generację ciepła oraz energii elektrycznej z takiego kompozytowego paliwa powyższe surowce kompozytu należy wcześniej odpowiednio przygotować w celu osiągnięcia jednolitych parametrów spalania.

Do udziału w debacie zostali zaproszeni:

  • Jarosław Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Piotr Czopek, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki;
  • Elżbieta Wróblewska, Koordynator Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Nowych Technologii, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
  • Krzysztof Kołodziejak, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Dr inż. Leon Kurczabiński, Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży w Katowickim Holdingu Węglowym SA, Członek Rady Polskiej Izby Ekologii, Wiceprzewodniczący zespołu Ekspertów ds. Produkcji Czystszej Energii z Paliw Kopalnych Przy Stałej Komisji ds. Energii ONZ;
  • Prof. Jan Kiciński. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk;
  • Dr Tomasz Dzik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Wytwarzania;
  • Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Rolnictwa

PARTNER WYDARZENIA

ARMiR

PATRONAT MEDIALNY

Logo
Biomasa