DEBATA 2011: Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii

Data wydarzenia: 
29 Wrzesień 2011 (czwartek)

Debata

STABILIZACJA SIECI - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE METROPOLII

29 wrzesień 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Bariery formalno-prawne blokują inwestycje infrastrukturalne w energetyce

Każda polska metropolia powinna mieć rezerwowe zasilanie na wypadek awarii podstawowej linii elektroenergetycznej. Ideałem byłby tzw. pierścień elektroenergetyczny wokół miast. Nie wszystkie jednak miasta mogą na takie inwestycje liczyć. W Warszawie nie można zamknąć pierścienia. Stolica od kilkunastu lat czeka na wybudowanie jego południowego odcinka.

Katarzyna Kacpura, wicedyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy stwierdziła, że potencjał wzrostu rocznego zużycia energii dla stolicy wynosi ok. 30% rocznie. – Przewidujemy, że do 2030 r. miasto będzie miało ponad 4 mln mieszkańców. Domknięcie pierścienia elektroenergetycznego jest więc niezbędne – mówiła. Podczas debaty zorganizowanej w redakcji tygodnika Polityka przez firmę Procesy Inwestycyjne eksperci z przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządów oraz dostawcy technologii dyskutowali jak rozwiązać problem zaopatrzenia miast w energię elektryczną. – Opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych są spowodowane barierami formalno-prawnymi, które powodują, że budowa linii elektroenergetycznych ciągnie się wiele lat. Same tylko uzgodnienia w urzędach zabierają 60 proc. czasu inwestycji. Potrzebna jest specustawa, która ułatwi inwestorom budowę linii – mówił Grzegorz Tomasik, wiceprezes PSE Operator odpowiedzialny za inwestycje. Igor Lange, Główny Specjalista z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki potwierdził, że podczas obecnej kadencji Sejmu były prowadzone prace nad specustawą, której nie udało się uchwalić. Zdaniem Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii przyszły parlament musi zająć się tym projektem. – Uważam, że  powinna być powołana komisja składająca się z doświadczonych posłów. Przy właściwej dyscyplinie Sejm może uchwalić ustawę o inwestycjach strategicznych dla państwa w ciągu 1,5 roku – mówił.  Dopóki nie ma ustawy inwestorzy muszą sami radzić sobie z problemem. Tym bardziej, że nie tylko utrudniona jest budowa nowych linii ale też remonty lub konserwacja już istniejącej infrastruktury. – Nie możemy odłączyć całej linii na czas trwania remontu. Tym bardziej, że takie remonty trwają wiele tygodni. Aby usprawnić ten proces będziemy stosować tzw. linie tymczasowe, które na określonych odcinkach pozwolą nam na wyłączenie podstawowej linii i dokonanie remontów – mówił Robert Dzięciołowski, wiceprezes PSE Centrum. Zdaniem Mikko Syrjänena, dyrektora Działu Planowania Strategicznego Wärtsilä Corporation rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego mogą być dedykowane elektrownie interwencyjne, takie jakie fińska firma wybudowała m.in. w Estonii.  (przyjęte niedawno do realizacji). Doskonałym systemem zmniejszającym zagrożenie awarii sieci elektroenergetycznej i wydłużający jej żywot jest system SKOLE, który nadzoruje pracę sieci elektroenergetycznej i informuje online dyspozytorów o potencjalnym zagrożeniu awarią. Zdaniem prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji polski system kontroli obciążalności linii elektroenergetycznej SKOLE jest najlepszy na świecie nie tylko pod względem funkcjonalności ale też ceny.  

W debacie udział wzięli

 • Robert Dzięciołowski, Wiceprezes Zarządu, PSE Centrum
 • Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy
 • Igor Lange, Główny Specjalista, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Leszek Kukuła, Starszy Specjalista, Departament Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki
 • Janusz Piechociński, Wiceprzewodniczy Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
 • Mikko Syrjänen, Dyrektor Działu Planowania Strategicznego, Wärtsilä Corporation
 • Piotr Szpindler, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Kromiss-Bis
 • Marcin Święch, Kierownik Działu Systemów Iskrobezpiecznych, EC Electronics
 • Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu, PSE Operator
 • dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Smart Grid, GE Energy
 • Przemysław Zaleski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, ENEA Operator, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

W razie pytań odnośnie debaty i materiałów merytorycznych prosimy o kontakt z p. Alicją Mazur, komunikacja@proinwestycje.pl, tel. (22) 424 82 00.

PARTNERZY STRATEGICZNI:

logo

PATRONI HONOROWI:

logo

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

SPONSORZY WYDARZENIA:

logo

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ:

logo

PATRONI MEDIALNI:

logo