Warsztaty „Białe certyfikaty – przyszłość finansowania inwestycji efektywności energetycznej”

Data wydarzenia: 
21 Wrzesień 2017 (czwartek)

Warsztaty „Białe certyfikaty – przyszłość finansowania inwestycji efektywności energetycznej”

21 września 2017 r, godz. 12:30 – 18:00

Warszawa, Hotel Polonia, Al. Jerozolimskie 45

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej system białych certyfikatów zaczął obowiązywać na nowych zasadach. System przejściowy przestanie funkcjonować już 30 września 2017 r.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez nowe przepisy, obejmują:

  • zmiany w sposobie przyznawania białych certyfikatów – odejście od przetargów na rzecz trybu wnioskowego;
  • zmiany w sposobie przeliczania uzyskanej oszczędności na energię finalną (w poprzednim systemie na energię pierwotną);
  • rozszerzeniu uległ katalog inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, za których realizację można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Podczas warsztatu, realizowanego wraz z Partnerem Strategicznym, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., nasi eksperci przybliżą następujące zagadnienia:

  • Obowiązujący system białych certyfikatów
  • Jak pozyskiwać białe certyfikaty?
  • Jakie są zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii?
  • Jakie są obowiązki podmiotu zobowiązanego w systemie świadectw efektywności energetycznej?

Drugą część będą stanowić warsztaty indywidualne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji bezpośrednio z ekspertami i uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące funkcjonowania nowego systemu białych certyfikatów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w warsztactach jest płatny, koszt uczestnictwa wynosi 750 zł netto/os. + 23% VAT (cena brutto 922,50 zł). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo. Zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo po wypełnieniu FORMULARZA REJESTRACYJNEGO i dokonaniu wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK nr 26 1090 2590 0000 0001 2422 9369 (tytuł wpłaty: Warsztaty 21.09 Białe Certyfikaty, dane do przelewu: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa).

Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Kowalska, tel. 601 877 088, e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

Logotyp KAPE

S

Warsztat – „Białe certyfikaty – przyszłość finansowania inwestycji efektywności energetycznej”

Warszawa, 21.09.2017 r., Hotel Polonia, Al. Jerozolimskie 45

Godzina

Temat

Opis

Prelegent

12:00 – 12:30

Rejestracja

12:30 – 12:45

Przywitanie uczestników (PI/KAPE). Rozpoczęcie szkolenia

12:45 – 13:30

Pozyskiwanie białych certyfikatów

Wykorzystanie obowiązkowego audytu energetycznego do zaplanowania działań w celu pozyskania białych certyfikatów

Michał Bar - KAPE

13:30 – 13:45

Przerwa kawowa

13:45 – 14:30

Białe certyfikaty w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii

Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii, warunki uczestnictwa podmiotu na rynku transakcyjnym

Marta Lach – Dom Maklerski BOŚ

14:30 – 15:15

System białych certyfikatów z perspektywy podmiotu zobowiązanego

Obowiązki  podmiotu zobowiązanego w systemie białych certyfikatów

Dariusz Bukowiec – Tauron Sprzedaż

15:15 – 16: 15

Lunch

16:15 – 16:45

Obowiązujący system białych certyfikatów

Sposób rozpatrywania certyfikatów przez URE, błędy formalne

Zdzisław Muras – Ekspert prawa energetycznego

Warsztaty, dyskusje w mniejszych grupach

16:45 – 18:00

Zdzisław Muras – Ekspert prawa energetycznego

Marta Lach – Dom Maklerski BOŚ

Tadeusz Szczepaniak, Dariusz Rasztawicki, Patryk Zając – Tauron Sprzedaż

Marek Litwinowicz - KAPE

Michał Bar - KAPE

Sposób rozpatrywania certyfikatów przez URE, błędy formalne, jakie przedsięwzięcia można zgłaszać.

Obrót Białymi certyfikatami na TGE

Możliwości współpracy z podmiotem zobowiązanym
 w formule ESCO

Nowe podejście do białych certyfikatów, współpraca z firmami audytorskimi.