Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej"

Data wydarzenia: 
25 Listopad 2014 (wtorek)

Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej" odbyła się 25 Listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rząd przygotowuje reformę mechanizmu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Trzonem nowego rozwiązania ma być mechanizm aukcyjny, a przedmiotem aukcji ma być cena „zielonej” energii płacona jej wytwórcy. Choć z jednej strony oznacza to likwidację dotychczas obowiązującego kulejącego systemu zielonych certyfikatów, to jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów tego sektora, co może spowodować niechęć inwestorów do rozwijania działalności na polskim rynku.

Projekt ustawy o OZE zawiera również zapisy istotne dla podmiotów wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Sejmowe komisje gospodarki i ochrony środowiska zarekomendowały przedłużenie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do 2018 r., a ustawa o OZE wciąż czeka na decyzje legislatorów. Sytuacja powyższa powoduje wstrzymanie planowania nowych inwestycji. W dalszej perspektywie będzie to oznaczało mocne wyhamowanie procesu rozwoju źródeł niskoemisyjnych (OZE i CHP) w najbliższych latach, a co za tym idzie problemy z wypełnieniem naszych zobowiązań unijnych.

W opisanej sytuacji kluczowy staje się sposób implementacji wytycznych Komisji Europejskiej z kwietnia 2014 r w sprawie systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Zdefiniuje to sposób finansowania nowych przedsięwzięć a w efekcie tempo i intensywność procesu inwestycyjnego. Przy ograniczonej puli środków ważne będą również: umiejętność wpisania się w nowy kształt systemu wsparcia oraz optymalne wypełnienie wszystkich jego wymagań.

Do debaty zaproszeni zostali:

  • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki;
  • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polski;
  • Tomasz Kowalak,Niezależny Ekspert, Wieloletni pracownik URE;
  • Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Towarzystwo Elektrowni Wodnych;
  • Bożena Wróblewska, Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Dyrektor Działu Innowacji GASPOL ENERGY;
  • Agnieszka Radzimowska, Naczelnik Wydziału Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy;
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki;
  • Krzysztof Rudzki, Koordynator Zespołu Badawczego SDZP

Partner Główny Debaty

logo

Informacji o debacie udziela: Barbara Gacia, tel.: 609 250 800, e-mail: pr@proinwestycje.pl., 
Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. (22) 424 82 00