DEBATA 2009: Zielone Ciepło

Data wydarzenia: 
08 Lipiec 2009 (środa)
Debata
ZIELONE CIEPŁO
Jak i czy możemy zrealizować odpowiedni udział OZE w bilansie ciepła?
8 lipca 2009, godz. 11:00
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
 
Przyjęty przez Komisję Europejską Pakiet Klimatyczno - Energetyczny postawił przed nami wymóg - do roku 2020 osiągnięcie w bilansie energii końcowej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto musimy ten udział uzyskać w energii elektrycznej, paliwach transportowych (tu mamy wymóg - osiągnąć 10% udziału OZE w podsektorze) oraz w cieple. Gdybyśmy mieli dokładnie zastosować się do wytycznych, musielibyśmy dojść do tego, że w bilansie energii końcowej 4% energii „zielonej" powinno pochodzić  z sektora elektroenergetycznego, 2,1% z transportu, a 5,4% z ciepła.
 
 
Problemem jest, że nie wiemy jak ten stan osiągnąć w praktyce. Szczególnie trudne wydaje się zrealizowanie tego celu w przypadku energii cieplnej, która w Polsce (to ewenement na skalę europejską!) jest bardzo zróżnicowana
i dość specyficzna (ciepło sieciowe, indywidualne - węgiel, gaz, olej opałowy). Aby zrealizować wymóg 3x20 musimy „zazielenić" co najmniej 10,4% całkowitego bilansu ciepła, co zdecydowanie nie wydaje się  proste.
 
Z tego powodu strategicznym dla gospodarki wyzwaniem staje się znalezienie efektywnego sposobu wzrostu udziału OZE w cieple. Problem, niepokojący a do tej pory nieznany, jest niezwykle istotny i kluczowy dla realizacji celów Pakietu oraz polityki energetycznej państwa. Czy sektor ciepłowniczy musi przeprowadzić restrukturyzację? Może właściwym rozwiązaniem byłoby opracowanie specjalnych systemów premiujących i motywujących dostawców „zielonego" ciepła? A może „15%" możemy osiągnąć drogą zmniejszenia zużycia ciepła? Czy efektywność energetyczna rozwiąże nasze problemy?
Celem debaty było zasygnalizowanie problemu, zdefiniowanie jego zakresu oraz próba znalezienia skutecznego rozwiązania.
 
Do udziału w debacie zaprosiliśmy:
 • Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Środowiska;
 • Henryka Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji; Przewodniczącego Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;
 • Bogusława Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Adama Milczarczyka, Wiceprezesa Zarządu, EDF Polska Sp. z o.o.
 • Jana Rączkę, Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Krzysztofa Müllera, Wiceprezesa Zarządu, RWE Polska Contracting Sp. z o.o.;
 • Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa, Instytut Energetyki Odnawialnej;
 • Wiesława Wójcika, Prezesa Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;
 • Bogusława Jarmuża, Członka Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych, PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.;
 • Ryszarda Gajewskiego, Prezesa Zarządu, Polska Izba Biomasy;

Debatę poprowadziła Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Spotkanie miało charakter dyskusji na bazie krótkich wypowiedzi zaproszonych gości.
Udział w debacie był nieodpłatny.
 
PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Zielone ciepło" (w kolejności wg programu):

 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
 • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza "Ciepłownictwo Polskie" >>>
 • Krzysztof Muller, Wiceprezes Zarządu, RWE Polska Contracting Sp. z o.o. >>>
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej >>>
 • Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Polska Izba Biomasy >>>

Opinia o debacie:

Dziękując za zorganizowanie debaty „Zielone ciepło” chciałbym dodać że moim zdaniem temat „zielonego ciepła” został podjęty po raz pierwszy w tak kompleksowy i odpowiedzialny sposób i jednocześnie ciekawy, z elementami dobrego humoru w trakcie debaty.

Debata została bardzo dobrze przyjęta i rozpropagowana przez media, ale właśnie dobre przygotowane merytoryczne, odpowiedzialność i ciekawa forma w powiązaniu z bogactwem umiejętnie wykorzystanych  środków audiowizualnych (nowych technologii) będących w Państwa dyspozycji powoduje, że z wyników debaty będzie mogła skorzystać większa rzesza zainteresowanych.

Mam nadzieję, że dzięki debacie tematyka zielonego ciepła, niezwykle ważnego elementu nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, stanie się trwałym przedmiotem zainteresowania decydentów, ekspertów, mediów a sam termin „zielone ciepło” wejdzie na stałe do słownika energetyki odnawialnej.

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu
Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Artykuł związany z debatą:

Beata Kopeć, „Efektywny sposób na wzrost udziału OZE w bilansie ciepła”; „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”, nr 9 (24), wrzesień 2009 >>>

PARTNER WYDARZENIA:

logo