DEBATA 2009: Białe Certyfikaty - Mechanizmy rozwoju efektywności

Data wydarzenia: 
14 Lipiec 2009 (wtorek)

BIAŁE CERTYFIKATY – Mechanizmy rozwoju efektywności

14 lipca 2009, godz. 11:00
Ministerstwo Gospodarki, sala A/B/C, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

PATRONAT HONOROWY: Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki

logo

17 maja 2006r. weszła w życie opracowana przez Komisję Europejską Dyrektywa 2006/32/WE „W sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podjęcia działań ograniczających zużycie energii przez odbiorców końcowych o 1% rocznie przez kolejnych dziewięć lat, rozpoczynając z dniem 1 stycznia 2008r. Aby zrealizować ww. cel, w Ministerstwie Gospodarki powstał projekt Ustawy o Efektywności Energetycznej, której zasadniczym elementem ma być System Białych Certyfikatów - zbywalnych świadectw potwierdzających oszczędność energii. Wykorzystywane w tym systemie mechanizmy rynkowe, pozostają jednocześnie w pełni sterowne w zakresie swoich strategicznych parametrów (koszt operacyjny oraz generowany wolumen inwestycji).

W zamierzeniu autorów System ma w prosty sposób zapewnić warunki do poprawy efektywności w kwestii zużycia, wytwarzania i ograniczenia strat na przesyle energii. Rozwiązanie ma wiele wbudowanych mechanizmów optymalizacyjnych i antykorupcyjnych, pomimo tego, w chwili obecnej rodzi wiele kontrowersji zarówno u Regulatora, jak i uczestników Rynku.

Celem organizatorów debaty Białe Certyfikaty jest uzasadnienie konieczności wdrożenia Ustawy o Efektywności Energetycznej oraz zdobycia dla jej założeń, w tym dla Systemu Białych Certyfikatów, poparcia wśród przedstawicieli gospodarki i społeczeństwa. Aby osiągnąć cele poprawy efektywności musimy wyjaśnić wszelkie wątpliwości, które pojawiły się wokół Systemu Białych Certyfikatów. Z tego powodu chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji na temat zasadności wdrożenia Systemu i skuteczności jego mechanizmów. Chcielibyśmy również poddać dyskusji kwestie finansowania Białych Certyfikatów, zakres kompetencji poszczególnych instytucji obsługujących System oraz możliwości zastąpienia Białych Certyfikatów jakimś innym, bardziej sprawnym Systemem.

Debata współfinansowana przez European Climate Foundation.


 

Do udziału w debacie zaprosiliśmy:

 • dr Henryka Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • dr Mariusza Macieja Sworę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • dr Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich;
 • dr Jana Rączkę, Prezesa Zarządu, NFOŚiGW;
 • dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • Richarda Cowarta, Dyrektora Regulatory Assistance Project, European Programs, Vermont, USA;
 • Andrzeja Werkowskiego, Prezesa Zarządu, Jes Energy Sp. z o.o.;
 • Wojciecha Koneckiego, Dyrektora Generalnego, CECED Polska;
 • Karola Jasińskiego, Prezesa Zarządu, Wircom Sp. z o.o., Grupa Anwil.

Debatę poprowadzi Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
Spotkanie będzie miało charakter dyskusji na bazie krótkich wypowiedzi zaproszonych gości.
Udział w debacie jest nieodpłatny.

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:

PREZENTACJE:
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Białe Certyfikaty - Mechanizmy rozwoju efektywności":

 • Silvia Rezessy, Renewable Energy, Scientific/Technical Project Officer, DG JRC, Komisja Europejska >>>
 • dr Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki oraz Andrzej Guzowski, Główny Specjalista w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki pełniący funkcję Koordynatora Zespołu Efektywności Energetycznej >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
 • Tomasz Bańkowski, Główny Specjalista ds. Koordynacji Projektów, SPEC SA >>>
 • Karol Jasiński, Prezes Zarządu, Wircom Sp. z o.o., Grupa Anwil >>>
 • Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny, CECED Polska >>>
 • Maria Dreger, Manager ds. Norm i Standardów firmy Rockwool, Rockwool Polska Sp.  z o.o. >>>
 • Andrzej Werkowski, Prezes Zarządu, Jes Energy Sp. z o.o. >>>
 • Richard Cowart, Director of the Regulatory Assistance Project, European Programs, Vermont, USA >>>

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

logo

Opinia o debacie:

To była świetna debata. Poza doskonałym (jak zwykle) merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniem wydarzenia przez cały zespół Procesów Inwestycyjnych, zauważonym i docenionym (w kuluarach zwracało na to uwagę wiele osób) był udział Pana Dyrektora Majchrzaka – w CAŁEJ debacie!; w dodatku aktywny!

Maria Dreger
Menedżer ds. Norm i Standardów

Rockwool Polska