DEBATA 2012: Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje

Data wydarzenia: 
27 Kwiecień 2012 (piątek)

Debata

Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje

27 kwietnia 2012 r.
Redakcja „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Tytułowe cztery sektory to: gaz konwencjonalny – sieciowy, gaz łupkowy, specjalne postacie gazu ziemnego (LNG, CNG) oraz gaz płynny LPG. Według IEA najbliższa dekada będzie dekadą gazu, a jej prognozy wskazują na wzrost zapotrzebowania Europy na gaz ziemny do 600 mld m³ w 2030 r. Integracja europejskiego rynku gazu oraz inwestycje infrastrukturalne pomogą zapewnić akceptowalne dla odbiorców ceny surowca. Polska, aby sprostać wymaganiom unijnej polityki klimatycznej musi energetykę opartą na węglu przekształcić w energetykę niskoemisyjną. Jednym z rozwiązań jest większe wykorzystanie gazu. Szansą dla energetyki jest gaz łupkowy. Państwowy Instytut Geologiczny oszacował wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce nadającego się do wydobycia na 346 – 768 mld m³. To od 2,5 do 5,5 razy więcej niż surowca z wcześniej udokumentowanych złóż konwencjonalnych (145 mld m³). Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowania Polski na gaz wraz z surowcem w złożach konwencjonalnych wystarczy go na 35 – 65 lat. Według agencji ratingowej Fitch jest mało prawdopodobne, by w Polsce powtórzył się scenariusz z USA, gdzie rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę spowodowało w latach 2008-2011 spadek cen gazu o 50 proc. W opinii agencji, komercyjne wydobycie gazu łupkowego w Polsce przez pierwsze 10 lat nie powinno doprowadzić do znaczącego obniżenia cen. Jedno jest pewne dla Polski - gaz łupkowy jest szansą na wzrost gospodarczy ale też pozwoli nam uniezależnić się od dostawy surowców energetycznych z Rosji. W tej kwestii pierwszy krok już zrobiliśmy. Koszt budowy gazoportu w Świnoujściu zwróci się w ciągu dwóch lat, dając nam docelowo dostęp do 12 - 15 mld m³ gazu ziemnego z innych rynków. Warto inwestować też w instalacje magazynowe. Rozbudowa infrastruktury magazynów gazu może pozwolić nam obniżyć ceny gazu w Polsce do średniego poziomu europejskiego. Tutaj potrzebujemy nowych inwestycji bo za trzy lata będziemy mieć problem z niedoborem pojemności magazynowych. W obliczu potencjalnej szansy dla Polski jaką stwarza gaz z łupków, nowe możliwości importowe (teminal LNG) zachodzi potrzeba zastanowienia się nad szerszym wykorzystaniem gazu nie tylko jako bezpośredniego paliwa. Warto zrobić przegląd nowych mniej znanych technologii wykorzystujących gaz ziemny. Przykładem może być GTL (Gas to Liquids), ogniwa paliwowe, produkcja wodoru, wysokosprawne technologie energetyczne.  Potrzebujemy też prorynkowych regulacji. Przede wszystkim uwolnienia rynku gazu dla klientów firm gazowych (w tym uruchomienia giełdy) oraz wsparcia mikrokogeneracji gazowej (mniejsza akcyza na urządzenia grzewcze wykorzystujące silniki spalinowe, ustawa prosumencka).

Zagadnienia poruszane podczas debaty:

 • Wpływ deregulacji  i otwarcia rynku na klientów firm gazowych – jak zmiany wpłyną na przemysł i odbiorców indywidualnych
 • Gaz z łupków – szanse i zagrożenia
 • Rezerwy obowiązkowe paliw i gazu ziemnego – skutki wprowadzenia nowych rozwiązań
 • Szanse rozwoju energetyki gazowej – systemowej, komunalnej i prosumenckiej

W debacie udział wzięli:

 • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii
 • Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Konrad Szymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Aleksander Zawisza, doradca Ministra Środowiska
 • Piotr Sprzączak, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
 • Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG
 • Erno Rech, Dyrektor ds. sprzedaży, Bloki Gazowe Parowe, Siemens
 • Adam Rajewski, Business Development Manager, Wartsila
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

Marina Coey

podpis
Prezes Zarządu
Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Rafał Czaja

podpis
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Szczegółowych informacji na temat debaty udziela p. Alicja Mazur, tel. (22) 424 82 00, komunikacja@proinwestycje.pl

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo