Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich

Data wydarzenia: 
16 Październik 2019 (środa)

"Spółdzielnie energetyczne -  szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich"

16 października, Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

organizatorzy:

Uroczyste otwracie konferencji -  Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja będzie inauguracją działań Ministerstwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz rozwoju Spódzielni Eneregetycznych w Polsce.

Podczas konferencji m.in:

  • Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Jarosław Wiśniewski Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Prawo spółdzielcze – podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni

mec. Grzegorz Abramek, Krajowa Rada Spółdzielcza

  • Spółdzielnie energetyczne społeczno-gospodarczym katalizatorem poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich

Rafał Czaja Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 

AGENDA KONFERENCJI