DEBATA 2008: Dyrektywa IPPC

Data wydarzenia: 
21 Październik 2008 (wtorek)

Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce.
E3 - Efektywność, Ekologia, Ekonomia

Dyrektywa IPPC - klatka emisyjna
 21 października 2008, godz. 11.00
Centrum Prasowe Foksal - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa

logo

Większość państw posiada tradycyjnie sektorowo zorientowane regulacje prawne nakierowane na daną dziedzinę gospodarki. Tymczasem jak wiemy gospodarka to zbiór naczyń połączonych. Nie inaczej wygląda to w przypadku tematu emisji CO2, gdzie próba jej obniżenia musi pociągać za sobą restrukturyzację w wielu dziedzinach i na wielu obszarach.

logo

Cel Dyrektywy IPPC to zintegrowanie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Ideą jaka pierwotnie przyświecała temu międzynarodowemu porozumieniu na rzecz zapobiegania globalnemu ociepleniu, było kompleksowe działanie służące obniżeniu zanieczyszczenia unikając jednocześnie sytuacji, gdy zmniejszenie zanieczyszczenia płynącego z jednego źródła podwyższa zanieczyszczenie generowane przez inny czynnik. Przy sektorowym podejściu do zagadnienia kontrola nad takimi zjawiskami była często trudna i nie zauważano rzeczywistych potencjalnych korzyści lub zagrożeń.

Choć postulaty Dyrektywy wydają się proste i oczywiste, wdrażanie jej w życie napotyka na wiele trudności. Organizując spotkanie chcieliśmy zainicjować szeroką dyskusję z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskiego rządu, jednostek konsularnych zlokalizowanych w Polsce, reprezentantów przemysłu oraz mediów, tak aby w konsekwencji były podejmowane działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia wody i ziemi. Zależało nam na pokazaniu zainteresowanym grupom oraz całemu społeczeństwu korzyści płynących z takiego podejścia dla środowiska i całej gospodarki w kontekście globalizacji.
             
W seminarium udział wzięli:
 • Małgorzata Typko - Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska;
 • prof. Krzysztof Żmijewski - Koordynator Green Effort Group, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;
 • prof. Janusz Lewandowski - Politechnika Warszawska;
 • Wiesław Jamiołkowski - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Vattenfall Heat Poland S.A.;
 • Wojciech Lubiewa - Wieleżyński - Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
 • Tomasz Wieczorek - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii 
Seminarium prowadziła Marina Coey - Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

                                                               

PREZENTACJE: 
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na seminarium "Dyrektywa IPPC - klatka emisyjna":
 • Małgorzata Typko, Ministerstwo Środowiska >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki, Green Effort Group >>>
 • prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska >>>
 • Wiesław Jamiołkowski, Vattenfall Heat Poland S.A. >>>
 • Wojciech Lubiewa - Wieleżyński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego >>>

PARTNERZY:

logo

logo

logo