"Energetyka 3D" - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego Patronem Instytucjonalnym wydarzenia

Data wydarzenia: 
22 Czerwiec 2022 (środa)

Już 22 czerwca 2022 r. w Warszawie podczas 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” eksperci branży energetycznej spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma szansę na pełną dekarbonizację do 2050 r. dzięki digitalizacji i dekarbonizacji energetyki? 

Wiedza branżowa niezbędnym elementem wprowadzania zmian
Wzrastająca w coraz szybszym tempie średnia temperatura powierzchni Ziemi wymusza na światowych gospodarkach dokonanie pilnych zmian na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony społeczności. W XXI w. proces dążenia do zeroemisyjności może być jeszcze bardziej efektywny, dzięki stosowaniu takich narzędzi, jak digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja.

– Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebne są nie tylko dynamiczny rozwój technologii, ogromne nakłady finansowe na projekty czy zmiany regulacji krajowych i światowych. Dla sprawnego realizowania założonych celów, kluczowym staje się dostęp do jak najbardziej aktualnej i rzetelnej informacji rynkowej – podkreśla Izabela Żylińska, pomysłodawczyni i organizatorka Konferencja „Inteligentna Energetyka”.

W odpowiedzi na tę potrzebę, w 2013 r. powołany został do życia cykl Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Każda edycja wydarzenia ma na celu promocję idei nowoczesnej energetyki jako sposobu na transformację gospodarki w kierunku zeroemisyjnej.

Konstruktywnie o energetyce 3D
O bieżących potrzebach polskiej branży energetycznej i wyzwaniach związanych z cyfryzacją, zmianami miksu energetycznego i zmniejszaniem śladu węglowego będziemy mieli okazję porozmawiać już 22 czerwca 2022 r. Tego dnia w Warszawie w Sound Garden Hotel odbędzie się 6. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja.

– W wyniku COVID-19 i ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, musieliśmy poczekać aż 2 lata, aby zorganizować w 100% na żywo kolejną edycję Konferencji „Inteligentna Energetyka”. Cieszymy się, że w końcu możemy spotkać się z Państwem osobiście – mówi Żylińska i dodaje: – Mam nadzieję, że tak jak w przypadku poprzednich edycji wydarzenia, tegoroczne spotkanie przyniesie Uczestnikom nie tylko wiedzę z zakresu obecnych regulacji prawnych i wyzwań, ale także pokaże dobre praktyki prowadzenia projektów z zakresu Energetyki 3D.

Tym samym w programie 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” znalazły się trzy wystąpienia merytoryczne i dziewięć – technologicznych. Każda z sesji zostanie zakończona panelem dyskusyjnym podsumowującym prezentacje.

Wśród Prelegentów znaleźli się:

 • Andrzej Kaźmierski, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Krzysztof Jarosz, Prezes Zarządu PGE Systemy S.A.,
 • Paweł Westfalewicz, Dyrektor, Departament Architektury, PGE Systemy S.A.,
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu ds. CUW IT, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.,
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT, TAURON Polska Energia S.A.,
 • Paweł Niedzielski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, NOKIA,
 • Piotr Mieczkowski, Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland,
 • Norbert Szczesny, Programista, PROGNOSIS Sp. z o.o.,
 • Tomasz Mazan, Product Manager, AVSystem
 • Sławomir Kanoza, Dyrektor Biura, HOPPECKE Bateria Polska Sp. z o.o.,
 • dr inż. Weronika Radziszewska, Specjalista, KEZO Centrum Badawcze PAN,
 • dr inż. Krzysztof Rafał, Specjalista, KEZO Centrum Badawcze PAN,
 • Jakub Włodarczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, VIVERNO Sp. z o.o.,
 • Mariusz Gołębiewski, Project Manager ds. OZE, VIVERNO Sp. z o.o.,
 • Przemysław Kałek, Partner, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy,

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: stan obecny środowiska w Unii Europejskiej i Polsce, unijne regulacje prawne (Fit for 55, Europejski Zielony Ład, ESG raportowanie niefinansowe), polskie regulacje prawne, krajowy miks energetyczny dziś i w przyszłości, rozwiązania IT dla energetyki wiatrowej, bezprzewodowe urządzenie odczytowe zużycia energii elektrycznej, Internet Rzeczy w infrastrukturze Smart Grids, skalowalne magazyny energii, hybrydowe magazyny energii, a także energetyka 3D w skali gminnej.

SZCZEGÓŁY