Debata/"Starcie merytoryczne" pt. "Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - produkcja energii czy jej oszczędzanie?"

Data wydarzenia: 
24 Sierpień 2019 (sobota)

ZAPRASZAMY DO NIDZICY

24 Sierpnia 2019 r.

"Starcie merytoryczne" pt. "Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - produkcja energii czy jej oszczędzanie?"

 

Patroni:

W dniu 24 sierpnia przygotowujemy niezwykłe i kontrowersyjne "starcie" merytoryczne - produkcja energii czy jej oszczędzanie?.

Wyjątkowy warsztat i dyskusja odbędzie się podczas Konferencji i Targów organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, Polską Federację Ziemniaka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Zgodnie z celem Stowarzyszenia i oczekiwaniami jego inicjatora śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, docieramy z tezami dot. efektywnej gospodarki do różnych środowisk, tak aby transformacja energetyczna realizowała się w Polsce z uwzględnieniem naszych potrzeb rozwojowych, w tym potrzeb lokalnych.

Zakres merytoryczny:

Jak podkreślało kierownictwo Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „kluczowym elementem rozwoju energetyki poza miastami jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych”, dlatego tak ważne  zdaniem naszego Stowarzyszenia jest lokalne zrozumienie zachodzących procesów i budowanie świadomości społecznej, na co także chcemy odpowiadać podczas tegorocznych Krajowych Dni Ziemniaka.

Podczas dyskusji warsztatowych przewidujemy takie kwestie m.in jak:

  • energia, paliwa i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie
  • efektywność energetyczna – co to oznacza w sektorze rolno-spożywczym?
  • zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w tym większe wykorzystanie biopaliw i roli lokalnych inicjatyw (klastrów, spółdzielni energetycznych).
W trakcie trwania całego wydarzenia będziemy upowszechniać tezę, że racjonalne wykorzystanie paliw, energii odnawialnej czy lokalnych inicjatyw energetycznych może doskonale stymulować rozwój obszarów wiejskich, tak ważnych dla całej gospodarki.
 

Informacja dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu:

jednocześnie realizowana będzie konferencja w formie webinaru "on-line"

O całości wydarzenia tutaj