ZAPROSZENIE do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Data wydarzenia: 
21 Wrzesień 2022 (środa)
 
Szkolenia realizowane w dniach 21 września-18 października 2022
 
ZAPROSZENIE

do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) do udziału w nieodpłatnych szkoleniach poświęconych zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Henryk Kowalczyk.

 
Szkolenia zostaną zrealizowane w okresie
od 21 września do 18 października br.
przez Stowarzyszenie im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.
 
 
 
AGENDA SZKOLENIA
 
08.45-09.00 Rejestracja uczestników szkolenia
09.00-09.15 Otwarcie szkolenia
09.15-09.30 Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na polskim rynku energii – 
szansa rozwojowa dla samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców
09.30-10.00 Techniczne aspekty funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji
10.00-10.45 Przykładowy model spółdzielni oraz korzyści z jej funkcjonowania 
10.45-11.00 Dotychczasowe doświadczenia gmin w zakładaniu spółdzielni energetycznych
11.00-11.15 Czas na dyskusję
11.15-11.30 Przerwa
11.30-12.00 Uregulowania prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych
12.00-12.30 Potencjalne źródła finansowania instalacji OZE w spółdzielniach energetycznych
12.30-12.45 Planowanie przestrzenne a uwarunkowania w zakresie realizacji inwestycji 
w spółdzielniach energetycznych
12.45-13.00 Budowa relacji w spółdzielniach energetycznych
13.00-13.15 Czas na dyskusję
13.15-13.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 
HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
 
 UWAGA!
Zaproszenia do udziału w szkoleniach będą kierowane do każdej jednostki samorządu terytorialnego drogą elektroniczną.