AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Data wydarzenia: 
09 Grudzień 2021 (czwartek)

AREOPAG Energetyki Odnawialnej
9 grudnia 2021, Warszawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 
Polski rynek energii stoi przed kluczowymi wyzwaniami, które były szeroko dyskutowane na forach eksperckich i ostatecznie zostały ujęte w dokumencie pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski” w dniu 2 lutego 2021 r. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora.
 
PATRONAT HONOROWY
 
 
Partnerzy:
 
Patronat Medialny
 
 
Tym samym realizując poszczególne elementy PEP 2040, jako kraj musimy tworzyć optymalne środowisko (regulacyjne, inwestycje), które wpływając na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, umożliwi przekształcanie naszego energy-mixu w stronę  energetyki korzystającej z zasobów odnawialnych.
 
Zakres merytoryczny tegorocznej konferencji, podobnie jak podczas poprzednich edycji został wypracowany m.in. z przedstawicielami Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska i obejmuje następujące zagadnienia:
 
AGENDA KONFERENCJI
 
10:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 
10:15– 11:45 Sesja I 
ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO WARUNKIEM EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI W KIERUNKU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • Rola sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w optymalizacji możliwości przyłączeniowych źródeł odnawialnych – neutralność klimatyczna i technologiczna
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączania nowych instalacji OZE – rola hybrydyzacji źródeł wytwórczych, usług DSR i lokalnego bilansowania
 • Rola paliw niskoemisyjnych i magazynowania energii w stabilizacji sieci
 • ​Nowe narzędzia rozwoju rynku OZE 
11:45 – 12.15 PRZERWA
 
12:15 – 13.45 Sesja II 
DRUGA FAZA ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
 • Rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – proces legislacyjny i ramy systemowe postępowania
 • Etap rozstrzygający oceny wniosków o wydanie PSZW – istotne kryteria
 • Rola partnerstwa w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Harmonogram notyfikacji pomocy publicznej i przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy rozwoju projektów
 • Optymalizacja wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
13:45 – 14.15 PRZERWA
 
14:15 – 15.30 Sesja III
KIERUNKI REALIZACJI LOKALNEGO POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO 
 • Lokalna transformacje energetyczna – jak ją realizować poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych (Prosumenci, Obywatelskie Społeczności Energetyczne)?
 • Rola Samorządów i liderów lokalnych (Klastry Energii, Spółdzielnie Energetyczne)
 • Wyzwania społeczne a regulacje – Dyrektywa Rynkowa, Dyrektywa RED II, Nowelizacja Ustawy o OZE
Zaproszenia do udziału w dedykowanych sesjach wydarzenia skierowaliśmy m.in. do:
Ireneusza Zyski - Wiceministra Klimatu i Środowiska, Katarzyny Krzywdy - Z-ca Dyr. Dep, OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Marioli Chojnackiej - Dyr. Dep. DGM Ministerstwa Infrastruktury,  Marcina Ścigana - Dyr. Dep, OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Rafała Gawina - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Eryka Kłossowskiego - Prezesa Zarządu PSE SA, Piotra Zawistowskiego - Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA, Mateusza Bergera - Wiceprezesa Zarządu ARP SA, Andrzeja Konarowskiego - Prezesa Zarzadu ACCIONA, Sebastiana Jabłońskiego - Prezesa Zarządu RESPECT ENERGY SA, Alberta Gryszczuka - Prezesa Zarzadu Krajowej Izby Klastrów Energii, Michała Kołodziejczyka - Prezesa  Zarządu Equinor Polska, Zofii Romanowskiej - Dyr. Orsted Polska, Anny Zyły - Dyr. BOŚ Bank SA

Poprzednie edycje 2018 -2020

 

areopagoze.pl

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, będziemy na bieżąco śledzić pojawiające się informacje i dostosowywać działania do aktualnych wymogów i wprowadzanych obostrzeń. 

Wydarzenie jest nieodpłatne, a po zgłoszeniu chęci uczestnictwa organizator będzie informować o możliwości i formie udziału już bezpośrednio na podany w zgłoszeniu adres email

(udział na sali konferencyjnej w Ministerstwie lub on-line) 

Przepraszamy za utrudnienia

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA