AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Data wydarzenia: 
09 Grudzień 2021 (czwartek)

AREOPAG Energetyki Odnawialnej
9 grudnia 2021, Warszawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 
Polski rynek energii stoi przed kluczowymi wyzwaniami, które były szeroko dyskutowane na forach eksperckich i ostatecznie zostały ujęte w dokumencie pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski” w dniu 2 lutego 2021 r. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora.
 
Tym samym realizując poszczególne elementy PEP 2040, jako kraj musimy tworzyć optymalne środowisko (regulacyjne, inwestycje), które wpływając na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, umożliwi przekształacanie naszego energy-mixu w stronę  energetyki korzystającej z zasobów odnawialnych.
 
Zakres merytoryczny tegorocznej konferencji, podobnie jak podczas poprzednich edycji został wypracowany m.in. z przedstawicielami Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska i obejmuje następujące zagadnienia:
 
AGENDA KONFERENCJI
 
9:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 
10:00 – 10:15 PREZENTACJA POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
„ELASTYCZNY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY”
 
10:15 – 11:45 Sesja I 
ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO WARUNKIEM EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI W KIERUNKU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • Rola sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w optymalizacji możliwości przyłączeniowych źródeł odnawialnych – neutralność klimatyczna i technologiczna
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączania nowych instalacji OZE – rola hybrydyzacji źródeł wytwórczych, usług DSR i lokalnego bilansowania
 • Rola paliw niskoemisyjnych i magazynowania energii w stabilizacji sieci
 • ​Nowe narzędzia rozwoju rynku OZE 
11:45 – 12.00 PRZERWA
 
12:00 – 13.30 Sesja II 
DRUGA FAZA ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
 • Rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – proces legislacyjny i ramy systemowe postępowania
 • Etap rozstrzygający oceny wniosków o wydanie PSZW – istotne kryteria
 • Rola partnerstwa w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Harmonogram notyfikacji pomocy publicznej i przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy rozwoju projektów
 • Optymalizacja wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
13:30 – 14.00 PRZERWA
 
14:00 – 15.30 Sesja III
KIERUNKI REALIZACJI LOKALNEGO POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO 
 • Lokalna transformacje energetyczna – jak ją realizować poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych (Prosumenci, Obywatelskie Społeczności Energetyczne)?
 • Rola Samorządów i liderów lokalnych (Klastry Energii, Spółdzielnie Energetyczne)
 • Wyzwania społeczne a regulacje – Dyrektywa Rynkowa, Dyrektywa RED II, Nowelizacja Ustawy o OZE
Zaproszenia do udziału w dedykowanych sesjach wydarzenia skierowaliśmy m.in. do:
Ireneusza Zyski - Wiceministra Klimatu i Środowiska, Katarzyny Krzywdy - Z-ca Dyr. Dep, OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Marioli Chojnackiej - Dyr. Dep. DGM Ministerstwa Infrastruktury,  Marcina Ścigana - Dyr. Dep, OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Rafała Gawina - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Eryka Kłossowskiego - Prezesa Zarządu PSE SA, Piotra Zawistowskiego - Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA, Mateusza Bergera - Wiceprezesa Zarządu ARP SA, Roberta Perkowskiego - Wiceprezesa Zarzadu PGNiG SA, Andrzeja Konarowskiego - Prezesa Zarzadu ACCIONA, Sebastiana Jabłońskiego - Prezesa Zarządu RESPECT ENERGY SA, Alberta Gryszczuka - Prezesa Zarzadu Krajowej Izby Klastrów Energii, Michała Kołodziejczyka - Prezesa  Zarządu Equinor Polska, Zofii Romanowskiej - Dyr. Orsted Polska, Sławomira Mazurka - Dyr. BOŚ Bank SA

Poprzednie edycje 2018 -2020

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, będziemy na bieżąco śledzić pojawiające się informacje i dostosowywać działania do aktualnych wymogów i wprowadzanych obostrzeń. 

Wydarzenie jest nieodpłatne, a po zgłoszeniu chęci uczestnictwa organizator będzie informować o możliwości udziału już bezposrednio na podany w zgłoszeniu adres email

Przepraszamy za utrudnienia

ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU