Forum Transformacji Energetycznej

Data wydarzenia: 
19 Czerwiec 2019 (środa)

Forum Transformacji Energetycznej

19 czerwca 2019 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

pod patronatem

Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Środowiska

Będzie to pierwsza odsłona cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r.

Rejestracja od godz. 8.30

Uroczyste otwarcie o  godz. 9.30

Zakończenie o godz. 15.30

Podejmowana inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, należy w sposób systemowy odnieść się do istniejących wyzwań technologicznych.

Podjęcie realizacji Forum wynika tym samym z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Sektor energetyczny ma doniosły wpływ na rozwój polskiego przemysłu, przez co stanowi istotny element warunkujący tempo wzrostu gospodarczego.

 

 

 

 

Szczegóły tutaj:

Forum Transformacji Energetycznej 2019

REJESTRACJA

Zapraszamy