DEBATA 2010: Finansowanie inwestycji energetycznych

Data wydarzenia: 
31 Marzec 2010 (środa)

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z informacjami i materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

Finansowanie inwestycji energetycznych
31 marca 2010, godz. 11.00, Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA OGROMNE ZAINTERESOWANIE ZMIENIŁO SIĘ MIEJSCE REALIZACJI DEBATY - DEBATA ODBYŁA SIĘ W CENTRUM PRASOWYM FOKSAL - DOM DZIENNIKARZA, ul. Foksal 3/5, w Warszawie. Pozostałe szczegóły pozostają bez zmian.

O potrzebie ogromnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym w Polsce mówi się od lat. Wiadomo, kraj bez nowoczesnej infrastruktury nie ma szans na rozwój. Od kilku lat zastanawiamy się nad rozwiązaniem problemu finansowania, tymczasem starzeją się bloki, wzrasta zapotrzebowanie na moc, a UE zaostrza normy środowiskowe. Bezwzględna konieczność odtworzenia mocy jest coraz wyraźniej dostrzegalna. Do roku 2030 w systemie elektroenergetycznym zastąpienia będzie wymagało min. 60% zasobów wytwórczych. Nasze potrzeby inwestycyjne to ok. 100 mld € na elektroenergetykę, 100 mld € na sektor ciepła i termomodernizację, 20 mld € na sektor gazowy (w tym na gazoport), 100 mld € na modernizację transportu szynowego i drogowego (ale bez autostrad). Plany inwestycyjne polskich koncernów energetycznych wskazują na możliwe w najbliższym czasie inwestycje rzędu niecałych 1800 MW. To zdecydowanie za mało. Dochodzą do tego nakłady na rozbudowę sieci przesyłowych, OZE, budowę elektrowni atomowej, CCS, kogenerację czy zgazowanie węgla.

Wartość wszystkich deklarowanych inwestycji w energetyce pięciokrotnie przekracza wartość 4 grup energetycznych. Eksperci związani z sektorem finansowym i doradczym szacują, że tak szerokiego zakresu inwestycji nie da się sfinansować długiem. Mówi się, że banki także nie mają wystarczających środków, więc naturalnym rozwiązaniem może stać się kolosalny wzrost cen energii dla odbiorców końcowych. Dodatkowym minusem jest fakt, że koszt finansowania obejmuje spłatę kredytu i spłatę odsetek oraz koszt equity (zwrot na zainwestowanym kapitale). Rozwiązaniem nie będą też dotacje z UE, bo z tego źródła otrzymać możemy nie więcej niż 5 mld €/rok (w ogóle - nie tylko nie projekty energetyczne). Oddechem dla sektora jest wynegocjowana w grudniu 2008 r. derogacja, która pozwoli firmom energetycznym zaoszczędzić środki przeznaczone na zakup uprawnień do emisji CO2 i przeznaczyć je właśnie na inwestycje, pamiętajmy, że ta opcja jest przymusowa.

Niezbędne staje się znalezienie mechanizmów, państwowych lub rynkowych, wspomagających inwestycje. Mechanizm kontraktów długoterminowych w dotychczasowym kształcie nie będzie mógł być zastosowany w przyszłości, ze względu na jego nierynkowy charakter i cechy zakazanej pomocy publicznej. Problemu nie rozwiążą również nieprecyzyjne zapisy Prawa Energetycznego, dające Prezesowi URE prawo do ogłaszania przetargu na nowe moce wytwórcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przetarg ten nie ma żadnej „nagrody”.

Waga problemu skłania do poszukiwania nowych rozwiązań, łączących elementy obligacji zakupowej z elementami rynku, które mogłyby zostać zaakceptowane przez instytucje finansowe, zainteresowane inwestycjami w Polsce. Wydaje się, że interesującym kierunkiem mogą być systemy wspomagania zakładające użycie „zbywalnych certyfikatów”.

Podczas debaty, w gronie przedstawicieli administracji rządowej, sektora energetycznego i finansowego oraz niezależnych ekspertów próbowaliśmy wskazać, gdzie, jak i kiedy inwestować, aby zrobić to efektywnie? Jak stymulować rozwój inwestycji i skąd wziąć na nie środki? Jak zachęcić potencjalnych inwestorów?

W dyskusji udział wzięli:

Prowadzący debatę:

 • dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • Prof. Marek Wierzbowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prawa, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

11.00 - WPROWADZENIE:

 • dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • Prof. Marek Wierzbowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prawa, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

CZĘŚĆ I. PREZENTACJE MERYTORYCZNE

11.10 - POTRZEBY:
Prowadzący sesję:

 • Prof. Marek Wierzbowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prawa, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Prelegenci:
- Potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki: energetyki jądrowej, energetyki konwencjonalnej, źródeł odnawialnych, sieci oraz efektywności energetycznej:

 • prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Nauki i Edukacji, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • prof. Zygmunt Maciejewski, Politechnika Radomska, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Sieci, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • dr Sławomir Pasierb, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej

11.50 - MOŻLIWOŚCI:
Prowadzący sesję:

 • Prof. Marek Wierzbowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prawa, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Prelegenci:
- Ocena potencjału inwestycyjnego spółek energetycznych Skarbu Państwa

 • Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, Ministerstwo Skarbu Państwa;

12.15 - WARUNKI:
Prowadzący sesję:

 • dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Prelegenci:
- Inwestycje i wzrost gospodarczy a stabilność systemu finansowego

 • prof. Alfred Janc, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

- Potencjał inwestycyjny polskiego sektora finansowego

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich;

- Finansowanie inwestycji długiem z rynków kapitałowych

 • Mirosław Urbański, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.;

- Euroobligacje jako sposób pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych

 • Tomasz Matulka, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, HSBC Bank Polska SA;

- Finansowanie inwestycji obligacjami

 • Jacek Zwierzchowski, Wicedyrektor, Departament Finansowania Strukturalnego i Mezzanine,  BRE Bank SA;

- Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na możliwości finansowania sektora energetycznego

 • Tadeusz Kuczborski, Członek Zarządu WestLB Bank Polska SA;

- Finansowanie inwestycji w sektorze elektroenergetycznym: nowe wyzwania, stare problemy? Czy wszystko da się sfinansować?

 • Wojciech Hann, Partner Deloitte, Doradztwo Finansowe, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów;

- Bankowe finansowanie inwestycji energetycznych

 • Michał Surowski, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, Rabobank Polska SA;

13.40 - CZY ISTNIEJE ROZWIĄZANIE:
Prowadzący sesję:

 • dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Prelegenci:

- Błękitne Certyfikaty – szansa na sukces polskiej elektroenergetyki?

 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

13.50 - CZĘŚĆ II. DYSKUSJA
Prowadzący dyskusję:

 • dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Głos w dyskusji zapowiedzieli:

 • Piotr Kwiatkowski, Dyrektor Generalny, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A. Oddział w Polsce;
 • Jerzy Werle, Dyrektor Generalny, Warbud SA;
 • Mirosław Dudziński, Dyrektor, Fitch Polska.

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Finansowanie inwestycji energetycznych" (w kolejności wg programu):

 • prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Nauki i Edukacji, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • prof. Zygmunt Maciejewski, Politechnika Radomska, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Sieci, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • dr Sławomir Pasierb, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej: >>>
 • prof. Alfred Janc, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego: >>>
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: >>>
 • Mirosław Urbański, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska SA: >>>
 • Tomasz Matulka, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, HSBC Bank Polska SA: >>>
 • Jacek Zwierzchowski, Wicedyrektor, Departament Finansowania Strukturalnego i Mezzanine,  BRE Bank SA: >>>
 • Tadeusz Kuczborski, Członek Zarządu WestLB Bank Polska SA: >>>
 • Wojciech Hann, Partner Deloitte, Doradztwo Finansowe, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów: >>>
 • Piotr Piela, Partner, Dyrektor Grupy Energetycznej, Ernst&Young: >>>
 • Michał Surowski, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, Rabobank Polska SA: >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>