DEBATA 2010: Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej

Data wydarzenia: 
30 Wrzesień 2010 (czwartek)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej
30 września 2010 (czwartek), godz. 11.00, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Spotkanie poświęcone było kwestiom krajowego oraz europejskiego rynku energii elektrycznej.

Zdając sobie sprawę z faktu, że najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla polskiej gospodarki oraz polityki energetycznej jest ustalenie prawidłowego środowiska regulacyjno-rynkowego, umożliwiającego głęboką proklimatyczną przebudowę polskiej energetyki, uczestnicy debaty dyskutowali nad takimi zagadnieniami jak rola regulatora oraz możliwości usprawnienia mechanizmów rynkowych w obrocie energią. Przedyskutowana została pozycję Urzędu Regulacji Energetyki, jako instytucji odpowiedzialnej za promowanie konkurencji w energetyce oraz regulację gospodarką paliwowo-energetyczną.

Dodatkowo omówione zostało zagadnienia wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, które w korzystny sposób zniosłyby systemowe i formalne ograniczenia blokujące rozwój rynku energetycznego, chroniłyby odbiorców wrażliwych, a także rozwiązały problem dominującej pozycji spółek energetycznych z udziałem kapitału państwowego.  Poruszając tę i inne kwestie zaproszeni eksperci zastanawiali się również nad tym, jakie mechanizmy rynkowe należałoby wprowadzić, aby zoptymalizować koszty, otworzyć rynki inwestycyjne oraz podnieść konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne kraju zachowując przy tym dbałość o środowisko naturalne.

W kontekście rynku europejskiego debata dotyczyła integracji rynków poszczególnych państw (market coupling) oraz niedoborów w połączeniach transgranicznych, których brak czy też niedostateczny poziom zaawansowania w realizacji spowalnia rozwój krajowej gospodarki.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali eksperci reprezentujący świat biznesu, nauki i polityki, którzy na co dzień dbają o zgodny ze specyfiką i możliwościami polskiej gospodarki rozwój sektora energetycznego.
Po raz pierwszy dzięki współpracy z Towarową Giełdą Energii SA debata była transmitowana na żywo w Internecie na stronach TGE SA i firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

W dyskusji udział wzięli:

  • Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy UOKiK, która zaprezentowała stanowisko przygotowane przez Panią Prezes Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel,
  • Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki,
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
  • prof. Eugeniusz Toczyłowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Rynku Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA,
  • dr Ryszard Śnieżyk, niezależny ekspert,
  • Adam Grzeszak, redaktor tygodnika "Polityka'
  • oraz blisko 130 uczestników na sali i ponad 800 Internautów.