Webinar - Pakiet Fit for 55 i “ślad węglowy” – wyzwania dla konkurencyjności przemysłu fermentacyjnego i owocowo-warzywnego

Data wydarzenia: 
23 Listopad 2021 (wtorek)

Warsztat-Webinar jest realizowany w ramach działań statutowych Stowarzyszenia mających na celu przedstawienie kluczowych wyzwań ujętych w kierunkach polityki klimatycznej i wypracowywanego pakietu „Fit for 55”.

Dla sprawnego przebiegu warsztatu, zakładana jest maksymalna liczba uczestników wynosząca 70 os.

23 listopada 2021 r.

Start o godz. 11.30

CLICKMEETING

PARTNER Projektu