Konferencja POWER RING 2009

Data wydarzenia: 
09 Grudzień 2009 (środa)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z V edycji Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2009 – Czysta Energia Europy
9 grudnia 2009 r., 9:00 – 15:30, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem w konferencji.

Ze względu na fakt, że ilość zgłoszeń znacznie przekroczyła liczbę miejsc na sali, musieliśmy wcześniej zamknąć listę gości. Chcielibyśmy podziękować wszystkim chętnym za cierpliwość i wyrozumiałość. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Mamy poinformować Państwa, że piąta już edycję otwartej, międzynarodowej konferencji, która podejmowała najbardziej aktualne tematy oscylujące wokół kluczowych kwestii europejskiej energetyki, była dużym sukcesem.
W perspektywie zbliżającego się szczytu COP pragnęliśmy przeanalizować obecny stan gotowości Polski wobec decyzji Komisji Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska, jak większość europejskich krajów, chce i potrafi osiągnąć ambitne cele, jakie postawiła przed sobą podpisując założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego i przebudowując swoją gospodarkę zgodnie z normami określonymi w unijnych dyrektywach.

Postrzegając przemysł i energetykę jako naczynia połączone chcemy znaleźć alternatywę dla dramatycznego zjawiska emigracji wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu na tereny nieobjęte wymaganiami Pakietu. Przedyskutujemy też sposoby skutecznego redukowania emisji gazów cieplarnianych i zastanowimy się wspólnie, jakie są realia biznesowe dla osiągania założonych limitów i czy jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie najstarszych instalacji.
W dobie kryzysu światowej gospodarki próbowaliśmy przeanalizować możliwości, jakie oferują połączenia transgraniczne dla planów costcuttingowych polskich i europejskich przedsiębiorstw. Omówiane były realia inwestowania w sytuacji niepewności makroekonomicznej i uwarunkowania prawne, które pomogłyby  zmniejszyć ryzyko tych inwestycji, a w szczególności źródła i  mechanizmy finansowania inwestycji.
Po raz pierwszy na forum publicznym zaprezentowane zostały rozwiązania legislacyjne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dla efektywności energetycznej oraz szwedzki pomysł na efektywność – ‘waste to energy’. W gronie zaproszonych na konferencję osobistości ze świata polityki, sektora energetycznego, przemysłowego, administracji państwowej, nauki i mediów zastanawialiśmy się, jak skorzystać z tych wzorców dla dobra polskiej energetyki i jak redukować emisje nie niszcząc polskiej gospodarki.
Jesteśmy przekonani, że otwarta dyskusja ułatwiła wskazanie najważniejszych problemów i najciekawszych rozwiązań umożliwiając niezbędne korekty kierunku eksploatacji złóż polskiego potencjału dla budowania energetycznej przyszłości Polski.

 

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:

PREZENTACJE:
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na Konferencję:

- Gdzie jesteśmy? - Stan gotowości Polski wobec decyzji klimatycznych Komisji Europejskiej:

Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska >>>

SESJA I: Polska w świetle Pakietu Energetyczno-Klimatycznego
Andrzej Guzowski, Główny Specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki >>>
Piotr Bonisławski, Ekspert, Kreab Gavin Anderson Brussels
>>>

SESJA II: Przemysł i energetyka: con czy contra?
Adam Kania, Główny Energetyk, ZA Puławy >>>
Jerzy Janikowski, Szef Biura Współpracy Międzynarodowej,  Tauron Polska Energia SA >>>

SESJA III: Ile to kosztuje? Inwestycje i koszty energii jako pole działań i wyzwań
Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, WestLB Polska SA
>>>
Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA >>>
Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki >>>

SESJA IV: Połączenia transgraniczne jako szansa na cięcie kosztów i kontrpropozycja wobec emigracji przemysłu z Europy
Zygmunt Maciejewski, Politechnika Radomska
>>>
Eryk L. Dziadykiewicz, Adwokat, Kancelaria prawna Howrey LLP, Bruksela >>>
Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć, PGNiG SA >>>
Mario Nullmeier, Szef Departamentu ds. Państw Nadbałtyckich, E.ON Ruhrgas International >>>
Björn Ullbro, Główny Manager ds. Strategii, Wärtsilä Power Plants >>>

SESJA V: Jak redukować emisję – skutecznie, bez niszczenia gospodarki, z zyskiem?
Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu, Consus SA
>>>
Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o. >>>
Krzysztof Kołodziejczyk, Doradca Zarządu, Globema Sp. z o.o. >>>

SESJA VI: Quo vadis energetyko? Europejska i światowa droga ku efektywności
Gunnar Wieslander, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji
>>>
Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
Ute Collier, Team Leader, Energy use in buildings and industry, The Committee on Climate Change, Great Britain >>>
Józef Neterowicz, Prezes Zarządu, Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. >>>

RELACJA VIDEO:

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI: >>>

- Bernard Błaszcyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska: >>>

 

SESJA I: Polska w świetle Pakietu Energetyczno-Klimatycznego

 • Andrzej Guzowski, Główny Specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki: >>>
 • Piotr Bonisławski, Ekspert, Kreab Gavin Anderson Brussels: >>>

SESJA II: Przemysł i energetyka: con czy contra?

 • Wiesław Skrobowski, Doradca Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich: >>>
 • Adam Kania, Główny Energetyk, ZA Puławy: >>>
 • Jerzy Janikowski, Szef Biura Współpracy Międzynarodowej,  Tauron Polska Energia SA: >>>

SESJA III: Ile to kosztuje? Inwestycje i koszty energii jako pole działań i wyzwań

 • Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, WestLB Polska SA: >>>
 • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA: >>>
 • Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki: >>>

SESJA IV: Połączenia transgraniczne jako szansa na cięcie kosztów i kontrpropozycja wobec emigracji przemysłu z Europy

 •  Zygmunt Maciejewski, Politechnika Radomska: >>>
 •  Eryk L. Dziadykiewicz, Adwokat, Kancelaria prawna Howrey LLP, Bruksela: >>>
 •  Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć, PGNiG SA: >>>
 •  Mario Nullmeier, Szef Departamentu ds. Państw Nadbałtyckich, E.ON Ruhrgas International: >>>
 •  Alexandr Erszov, Doradca w Przedstawicielstwie Handlowym Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej: >>>
 •  Anatol Kotov, II Sekretarz Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej: >>>
 •  Björn Ullbro, Główny Manager ds. Strategii, Wärtsilä Power Plants: >>>

SESJA V: Jak redukować emisję – skutecznie, bez niszczenia gospodarki, z zyskiem?

 • Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu, Consus SA: >>>
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.: >>>
 • Krzysztof Kołodziejczyk, Doradca Zarządu, Globema Sp. z o.o.: >>>

SESJA VI: Quo vadis energetyko? Europejska i światowa droga ku efektywności

 • Gunnar Wieslander, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji: >>>
 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • Ute Collier, Team Leader, Energy use in buildings and industry, The Committee on Climate Change, Great Britain: >>>
 • Thomas Palaia, Zastępca Radcy ds. Ekonomicznych, Ambasada Stanów Zjednoczonych: >>>
 • Józef Neterowicz, Prezes Zarządu, Radscan Intervex Polska Sp. z o.o.: >>>

PATRONAT HONOROWY

logo

ORGANIZATORZY:

logo

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

PATRONAT MEDIALNY:

logo

Materiały do pobrania: